Polska pomoc

Otwarcie świetlicy na Białorusi

Celem nowo otwartego obiektu jest stworzenie miejsca, w którym dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej oraz niepełnosprawne będą miały zapewnioną opiekę medyczną i edukację. Świetlice mają zintegrować dzieci niepełnosprawne ze zdrowymi, a także przyczynić się do zmiany postaw społecznych wobec dzieci upośledzonych. Placówki  integracyjne powstają przy ośrodkach Caritas Grodno, Caritas Witebsk oraz Caritas Mińsk-Mohylew dzięki współpracy z Caritas Polska.

 Otwarcie świetlicy w Mińsku, fot. Ambasada RP na Białorusi                    

Otwarcie świetlicy w Mińsku, fot. Ambasada RP na Białorusi

Obecnie świetlice działają już w Obwodzie Grodzieńskim  (Grodno,  Lida, Szczuczyn, Brzostowica Wielka), w  Obwodzie Witebskim  (Lepel, Miory) oraz Mohylewie. W każdej świetlicy dziennie będzie mogło przebywać od 20 do 30 dzieci.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2018 przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

w górę

Tagi