Polska pomoc

Otwarcie ośrodka dla niewidomych dzieci w Kibeho

W dniach 27-30 września Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski złożył wizytę w Republice Ruandy, Republice Kenii oraz Arabskiej Republice Egiptu.

Podczas wizyty w Ruandzie minister Sikorski dokonał oficjalnego otwarcia Ośrodka Kształcenia Ogólnego i Zawodowego dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej w Kibeho. Projekt ten jest jedną z największych inicjatyw realizowanych ze środków programu polskiej pomocy zagranicznej, który może stanowić przykład kompleksowo udzielanej pomocy dla krajów rozwijających się.

w górę

Tagi