Polska pomoc

Oświetliliśmy ponad 100 szkół w Etiopii

Dokładnie 103 szkoły, do których uczęszcza nawet 35 tys. dzieci oświetlili w 2016 roku polscy wolontariusze. Dzięki instalacji systemów fotowoltaicznych młodzi Etiopczycy nie muszą już rezygnować z nauki.

Do tej pory w szkołach oddalonych od asfaltowych dróg i dużych miast nie było możliwe prowadzenie zajęć po zachodzie słońca, które na równiku zachodzi niezmiennie o godzinie 18. Tymczasem zainstalowane oświetlenie daje możliwość uczenia się, czytania, a także korzystania z edukacyjnych gier i zabaw w przyjaznym środowisku.

 – Zainstalowaliśmy systemy słoneczne w szkołach podstawowych znajdujących się w południowej części Etiopii. Tam wciąż istnieją miejsca, gdzie po zapadnięciu zmroku panuje całkowita ciemność – wyjaśnia Kamil Ewertowski, koordynator finansowanego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych projektu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). – Dzięki zainstalowanym panelom, około 350 dzieci w każdym z miejsc może poświęcić czas na naukę również wieczorami.

Regiony Oromia oraz Narodów, Narodowości i Ludów Południa, w których wolontariusze zainstalowali systemy słoneczne mają głównie charakter pasterski lub półpasterski. To miejsca, gdzie światło w nocy to wciąż luksus, a najbliższe słupy energii elektrycznej oddalone są o kilkadziesiąt kilometrów. Znaczna część mieszkających tam dzieci pomaga rodzicom przy wypasie bydła. Bardzo często po zakończeniu pracy w gospodarstwie jest już zbyt ciemno by czytać i uczyć się, a do odrobienia zadania domowego światło niewielkiego ogniska jest niewystarczające. Oświetlone pomieszczenia w szkołach służą w szczególności najmłodszym, jednak korzystają z nich również dorośli mieszkańcy wiosek i miasteczek.

Uzupełnieniem działań PCPM na rzecz edukacji w Etiopii była organizacja po raz pierwszy szkoleń z obsługi i konserwacji zainstalowanych paneli, prowadzenia bibliotek szkolnych i na temat. metod skutecznego nauczania. Wzięło w nich udział ponad 300 nauczycieli, dyrektorów szkół i członków rad rodziców. Polacy wraz z oświetleniem dowieźli również książki, które albo uzupełniły skromne zasoby lokalnych szkół, albo były pierwszym wkładem dla powstających nowych bibliotek.

Projekt realizowany przez polską fundację w partnerstwie z International Institute of Rural Reconstruction w Etiopii współfinansowany był w 2016 roku z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Od roku 2012 roku Polacy oświetlili w Etiopii już prawie 500 szkół podstawowych na obszarze równym około 1/5 powierzchni Polski.

Projekt Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej pt. „Wsparcie edukacji w Południowej Etiopii poprzez oświetlenie szkół podstawowych oraz wyposażenie bibliotek szkolnych" (nr 304/2016). Wartość dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2016 r. to 1 252 037 zł.

 

 

w górę

Tagi