Polska pomoc

Organy administracji rządowej

Zasady współpracy MSZ z organami administracji rządowej
w zakresie współpracy rozwojowej

Inicjatywy realizowane przez organy administracji rządowej służą wsparciu transformacji systemowej w krajach priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej, tj. przede wszystkim w krajach Partnerstwa Wschodniego, w krajach Azji Centralnej oraz w Tunezji. Proces programowania inicjatyw organów administracji rządowej, przebiegający równolegle do przygotowywania założeń Planu współpracy rozwojowej na dany rok, pozwala na precyzyjne odpowiedzenie na zapotrzebowanie krajów partnerskich oraz na uczynienie z projektów administracji rządowej skutecznego narzędzia wsparcia zachodzącej w tych państwach transformacji.

Proces ubiegania się o środki na realizację projektów pomocowych z rezerwy celowej przez organy administracji rządowej rozpoczyna się w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego. Wówczas MSZ zwraca się do resortów z prośbą o przedstawienie propozycji projektów rozwojowych i wyznacza termin ich nadsyłania. Następnie po przeanalizowaniu propozycji, możliwości finansowych oraz wyników dodatkowych konsultacji, MSZ wstępnie rekomenduje propozycje projektowe mające trwały charakter i wpisujące się w najwyższym stopniu w Wieloletni program współpracy rozwojowej.

Resorty, których propozycje zostały zarekomendowane do dofinansowania, proszone są o przedstawienie wniosków projektowych. W rezultacie rekomendowane projekty zostają włączone do planu współpracy rozwojowej na dany rok kalendarzowy, co po zatwierdzeniu ustawy budżetowej staje się podstawą do uruchomienia przez resorty środków z rezerwy celowej. Po uruchomieniu rezerwy resorty wdrażają projekty zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów pomocy rozwojowej przez administrację rządową.

w górę

Tagi