Polska pomoc

 

Opieka stomatologiczna dla misji Abong Mbang w Kamerunie

W projekcie realizowanym w okresie 17 września – 17 grudnia 2011 r. w misji Abong Mbang w Kamerunie, brała udział wolontariuszka, która przebywała na miejscu przez cały ten okres (3 miesiące). Wykonawcą projektu była Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, natomiast partnerem lokalnym Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.

Celem projektu było objęcie opieką dentystyczną mieszkańców misji Abong Mbangu, a jego beneficjentami pacjenci zgłaszający się do lokalnej przychodni lekarskiej w celu wykonania zabiegów dentystycznych. Ponadto, projekt zakładał organizację kilka wyjazdów do misji w oddalonych miejscowościach, a także działalność edukacyjną.

Działalność edukacyjna projektu skupiała się na działaniach profilaktycznych, skierowanych w szczególności na naukę szczotkowania zębów, informacje o środkach higieny jamy ustnej, eliminację złych nawyków, a także profesjonalne zabiegi profilaktyczne, jak np. lakowanie i lakierowanie zębów u dzieci i dorosłych.

Projekt obejmował swoim zasięgiem łącznie 18 tys. mieszkańców misji w Abong Mbangu i innych miejscowościach. W ciągu każdego dnia, wolontariuszka przyjmowała około 10 pacjentów, co przełożyło się na łączna ilość 700 wykonanych zabiegów medycznych. W ramach działań edukacyjnych wolontariuszka przeprowadziła 3 prelekcje w szkołach oraz szereg codziennych porad podczas wizyt w gabinecie lekarskim, dla około 100 osób miesięcznie.