Polska pomoc

 

One są wśród nas (2)

Projekt realizowany był od 5 stycznia do 20 grudnia 2013 roku. Jego wykonawcą był Ośrodek Rozwoju Edukacji, a partnerem lokalnym Krajowe Centrum Rozwoju Zawodowego Nauczycieli.

Projekt stanowił odpowiedź na potrzeby zgłoszone przez przedstawicieli gruzińskich placówek oświatowych związane z wdrażaniem edukacji włączającej. Potrzeby te dotyczyły głównie braku odpowiednich kompetencji nauczycieli szkół publicznych, braku akceptacji dzieci o specjalnych potrzebach przez rówieśników, rodziców i społeczeństwa ogólnie. W ramach projektu 31 osób (10 zespołów) uzyskało wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia oferty wsparcia dla szkół w oparciu o lokalne zasoby. Wydano publikację w języku gruzińskim dot. zmian zachodzących w gruzińskim systemie edukacji, związanych z procesem przygotowania nauczycieli do prowadzenia tzw. edukacji wyłączającej. Ponadto opracowano 10 scenariuszy szkoleń dla nauczycieli i nawiązano współpracę z 5 szkołami w ramach prowadzonych superwizji.