Polska pomoc

Ogłoszono trzeci nabór projektów w ramach "Programu partnerstwa transgranicznego"

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, pełniące rolę Operatora Programu Partnerstwa Transgranicznego, realizowanego w ramach Mechanizmów Finansowych, ogłasza III nabór projektów o charakterze międzynarodowym z podmiotami z krajów EOG/EFTA, krajów Basenu Morza Bałtyckiego oraz krajów wschodniego.

Projekty kwalifikujące się do wsparcia to projekty o charakterze międzynarodowym z podmiotami z krajów EOG/EFTA, krajów Basenu Morza Bałtyckiego oraz krajów wschodniego sąsiedztwa realizowanych w partnerstwach:

A. dwustronnych:

  • wymagających jednego partnera zagranicznego z krajów EOG/EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz z kraju Basenu Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Niemcy)
  • całkowita kwota do rozdysponowania w naborze nr 3: 63 500 EUR.

B. wielostronnych:

  • wymagających minimum dwóch partnerów zagranicznych, w tym jednego z krajów ww. powyżej oraz jednego z kraju sąsiadującego z Polską/Unią Europejską od wschodu (Ukraina, Białoruś, FR- Obwód Kaliningradzki)
  • całkowita kwota do rozdysponowania w naborze nr 3: 635 908 EUR.

Program skierowany jest do polskich podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Nabór zostanie zamknięty 19 lutego 2010 r. o godz. 16.30.

Więcej informacji

Program jest realizowany przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze srodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

w górę

Tagi