Polska pomoc

 

Oferta edukacyjna dla personelu oraz kompleksowa rehabilitacja dla podopiecznych przychodni przy parafii św. Jana Chrzciciela w Santa Cruz

W projekcie realizowanym w okresie od 15 czerwca do 31 października 2011 r. w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii brało udział dwoje wolontariuszy, którzy przebywali tam od 30 czerwca do 29 września. Wykonawcą projektu był Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”, a partnerem lokalnym Parafia św. Jana Chrzciciela.

Celem projektu była poprawa stanu zdrowia oraz umożliwienie rozwoju społecznego osób żyjących w najbiedniejszej dzielnicy Santa Cruz poprzez zapewnienie im dostępu do zabiegów rehabilitacyjnych.

Uczestniczący w projekcie dwaj wolontariusze prowadzili terapię indywidualną (łącznie 155,5 godzin) i grupową (łącznie 51 godzin zajęć) dla pacjentów przychodni oraz osób starszych z lokalnych klubów seniora. Wolontariusze odbywali również wizyty domowe (86 godzin). Z terapii indywidualnej skorzystało w sumie 58 osób, z terapii grupowej – 76 osób. Zapewniono rehabilitację osobom najuboższym, które bez terapii musiałyby przerwać pracę zarobkową. Wszystkie osoby korzystające z działań terapeutycznych zostały także przeszkolone w kwestii samodzielnego dbania o swoje zdrowie.

58 lokalnych wolontariuszy, osób pracujących z chorymi i niepełnosprawnymi wzięło udział w specjalnym szkoleniu na temat metod pracy z pacjentem. Wyposażono także gabinet rehabilitacyjny w 45 sztuk sprzętu (piłki do ćwiczeń, rotory do ćwiczeń kończyn, maty terapeutyczne, drabinki).

W wyniku prowadzonych zajęć rehabilitacyjnych stan zdrowia pacjentów uległ poprawie, umożliwiając części z nich podjęcie pracy. Na zmianę społecznego postrzegania osób niepełnosprawnych pozytywnie wpłynął również osobisty przykład jednego z wolontariuszy, który mimo poruszania się na wózku inwalidzkim aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności.