Polska pomoc

 

Odpowiedzialny podróżnik zmienia świat – popularyzacja treści Edukacji Globalnej wśród publiczności z uwzględnieniem nowoczesnych środków komunikacji

Projekt stanowił element działań informacyjnych dotyczących szeroko pojętej edukacji globalnej (EG). Jego celem było kształtowanie świadomości szerokiej publiczności w różnym wieku na temat zależności i problemów globalnych oraz wpływ na poczucie odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt stanowi kontynuację i rozszerzenie działań z lat 2014 i 2015 pn. „Odpowiedzialny podróżnik – popularyzacja treści Edukacji Globalnej i promowanie zaangażowania w pomoc rozwojową wśród szerokiej publiczności”. Duże zainteresowanie odbiorców, jak i rezultaty ewaluacji poprzednich projektów wskazywały na potrzebę wzbogacenia oferty edukacyjno-kulturalnej z tematyki EG dla osób dorosłych oraz utworzenia przestrzeni edukacyjnej dla rodzin z dziećmi.

Odpowiedzialny podróżnik zmienia świat – popularyzacja treści Edukacji Globalnej wśród publiczności z uwzględnieniem nowoczesnych środków komunikacji

Projekt obejmował dwa moduły, realizowane od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Jego celem było zwiększenie świadomości odbiorców w różnym wieku na temat zależności i problemów globalnych.  Miał on również zwiększyć poczucie odpowiedzialność i zaangażowanie społeczeństwa polskiego na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Działania projektowe skoncentrowane były na szkoleniach z popularyzacji treści edukacji globalnej adresowanych do różnych grup docelowych, m.in. pracowników i wolontariuszy SWM Młodzi Światu. Należały do nich także organizacja spotkań z podróżnikami i działania promocyjne, w których planowano wykorzystanie tradycyjnych oraz nowoczesnych środków komunikacji i przestrzeni wirtualnej. Spotkania z podróżnikami, warsztaty rodzinne oraz Piknik Rodzinny w przestrzeni Parku Edukacji Globalnej – Wioski Świata, stanowiły okazję dotarcia do szerokiej publiczności. Działania projektowe obejmowały też uzupełnienie infrastruktury Parku o nowe elementy wyposażenia i  renowację tych, które tego wymagały. 

Dotacja ze środków Polskiej pomocy wyniosła 112 620 zł w 2016 r. i 105 648 zł w 2017 r., a wartość projektu osiągnęła 140 580 zł w 2016 r. i 120 888 zł w 2017 r.

Odpowiedzialny podróżnik zmienia świat – popularyzacja treści Edukacji Globalnej wśród publiczności z uwzględnieniem nowoczesnych środków komunikacji

Podczas pierwszego modułu, trwającego od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r., działania projektowe były podzielone na kilka rodzajów w zależności od grup odbiorców, do których były adresowane. Jednym z nich była popularyzacja treści edukacji globalnej wśród osób dorosłych. Przeprowadzono 3 szkolenia dla pracowników i wolontariuszy SWM Młodzi Światu na temat promocji treści edukacji globalnej w mediach społecznościowych, w których wzięło udział 14 z 15 zgłoszonych osób.

Zorganizowano szkolenia zewnętrzne pn. „Zastosowanie narzędzi social media w promowaniu treści edukacyjnych”, w których wzięło udział 31 osób. Rezultatem szkoleń była zwiększona popularyzacja treści EG w social media SWM Młodzi Światu (średnio 1-3 postów dziennie na Facebook’u).

Założono również konto Instagram dla Wiosek Świata – Parku Edukacji Globalnej (WŚ-PEG). Zorganizowane cyklicznie spotkania z podróżnikami były okazją do popularyzacji treści edukacji globalnej wśród osób dorosłych. Natomiast dla rodziców z dziećmi zostały przeprowadzone warsztaty rodzinne pn. „Wielkie Wyprawy z Misyjkiem”, w których wzięło udział ponad 350 osób.

W ostatni weekend wakacji zorganizowano tradycyjny już otwarty dla wszystkich chętnych „Piknik Edukacyjny” na terenie obiektu rekreacyjnego WŚ-PEG, podczas którego można było zwiedzać poszczególne eksponaty, uczestniczyć w warsztatach i grach edukacyjnych. Na uczestników czekały liczne atrakcje m.in. nauka tańców regionalnych, nauka strzelania z łuku w wiosce indiańskiej i warsztaty gry na bębnach w wiosce papuaskiej oraz atrakcje i gry przygotowane specjalnie dla najmłodszych. Impreza była szeroko promowana w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Obiekt WŚ-PEG podczas trwania projektu odwiedziło 4 450 osób, a podczas samego Pikniku 1 000 osób. Przy okazji przekazów medialnych możliwość zapoznania się z treściami edukacji globalnej miało blisko 120 000 odbiorców. Około 11 000 osób odwiedziło stronę internetową Parku Edukacji Globalnej, a 270 osób „polubiło” stronę WŚ-PEG na Facebook’ u.

Poza działaniami szkoleniowymi zmodernizowano i doposażono teren Parku poprzez m.in. renowację figur zwierząt  (lamy, wielbłąda, jaka i słonia) i odmalowanie samochodu Isuzu. Atrakcje dla najmłodszych uzupełniły cztery standy fotograficzne (z otworami na głowę) przedstawiające mieszkańców Afryki, Papui Nowej Gwinei i Peru.

Drugi moduł projektu trwał od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. Aby dotrzeć do użytkowników portali społecznościowych, promowano treści Edukacji globalnej na kanałach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram oraz YouTube. Z okazji dni społecznego zaangażowania (Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Ochrony Zdrowia i Światowy Dzień Dzieci Ulicy) opublikowano również trzy spoty dotyczące problematyki rozwojowej. Pojawiły się one na 10 portalach informacyjno-kulturalnych, zostały dodatkowo udostępnione ok. 120 razy dzięki osobom indywidualnym i instytucjom. Obejrzało je nieco poniżej 10 tys. osób.

Zorganizowano serię 12 spotkań z podróżnikami, w których łącznie wzięło udział 620 osób. Spotkania uzyskały pozytywną opinię na podstawie ankiet ewaluacyjnych, dzięki czemu wzrosło zainteresowanie problematyką globalną wśród grup nieobjętych edukacją formalną. W celu wprowadzenia dobrych praktyk i zaangażowania na rzecz Edukacji Globalnej w życiu codziennym zorganizowano również 12 warsztatów rodzinnych, których uczestnikami było łącznie 395 osób. Dla dzieci z przedszkoli i szkoły podstawowej zorganizowana została karnawałowa impreza edukacyjna dla 70 uczestników. Tematem przewodnim była podróż dookoła świata, poznawanie kultury i tradycji różnych narodów. Dzięki imprezie dzieci od najmłodszych lat zapoznawane są z treściami rozwojowymi i dobrymi praktykami Edukacji Globalnej, zwalczane są stereotypy i uprzedzenia.

W ramach projektu udostępniono 20 audio-przewodników w Parku Edukacji Globalnej, co ułatwiło dostęp i uatrakcyjniło treści Edukacji Globalnej. Skorzystało z nich 540 osób.