Polska pomoc

 

Od inkubacji do akceleracji - rozbudowa infrastruktury i wdrożenie nowych narzędzi wspierających innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe w oparciu o Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie

Podczas wcześniejszych projektów realizowanych przez Instytut Rozwoju Miast na Ukrainie (nr 462/2015 i 205/2016) związanych z budową Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości we Lwowie oraz uruchomieniem innowacyjnego programu szkoleniowego (Startup School i YEI School of Social Economy) zidentyfikowano 5 zasadniczych potrzeb:

  1. Potrzeba zwiększania pojemności i rozbudowy istniejącego już Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości we Lwowie w związku z dużym zainteresowaniem ze strony osób planujących rozpoczęcie własnej działalności
  2. Potrzeba kontynuacji i poszerzenia programu szkoleniowego w ramach Startup School
  3. Potrzeba powiązania wysiłków podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości przez Miasto (sektor publiczny), organizacje biznesowe oraz instytucje oświatowe
  4. Potrzeba dostarczenia narzędzi dla rozwoju działalności firm zajmujących się projektowaniem, wzornictwem i dizajnem (sektor kreatywny)
  5. Potrzeba zwiększenia efektywności programu inkubacyjnego i zwiększenia przeżywalności firm opuszczających inkubator.

Od inkubacji do akceleracji - rozbudowa infrastruktury i wdrożenie nowych narzędzi wspierających innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe w oparciu o Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie

Zasadniczym celem realizacji projektu jest rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wśród młodych absolwentów uczelni wyższych we Lwowie oraz stworzenie trwałych, systemowych rozwiązań wspierających rozwój i usamodzielnienie się małych firm, w szczególności w zakresie sektora usług kreatywnych.

Wsparcie w szczególny sposób ukierunkowane zostanie na przedsięwzięcia o wysokim potencjale kreatywności, związane z szeroko rozumianym projektowaniem, wzornictwem i dizajnem. Firmy tego typu mają duży potencjał związany z możliwością świadczenia swoich usług również poza granicami kraju.

Przyjęte cele i założenia, realizowane będą w ramach pięciu działań, zaplanowanych do realizacji w ciągu 3 lat:

  1. Rozbudowa Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie
  2. Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla młodzieży - Startup School
  3. Utworzenie Lwowskiego Forum Wspierania Przedsiębiorczości
  4. Utworzenie laboratorium projektowego - Lviv DesignLab
  5. Wdrożenie programu akceleracji wybranych firm o najwyższym potencjale przetrwania

Od inkubacji do akceleracji - rozbudowa infrastruktury i wdrożenie nowych narzędzi wspierających innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe w oparciu o Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (YEI) we Lwowie

W wyniku realizacji projektu rozbudowany zostanie Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (podwojenie powierzchni, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń), co pozwoli na stworzenie 50-70 nowych stanowisk pracy. Wokół budynku zostanie stworzona przestrzeń zapewniająca pracującym w inkubatorze możliwość relaksu, ale także będzie służyła integracji i spotkaniom, wymianie doświadczeń, co umożliwi lepszą współpracę między firmami i osobami pracującymi w inkubatorze. Odnowiona zostanie także fasada, na której zawisną cegiełki z nazwami firm, które „przeszły” przez inkubator w latach ubiegłych.

Nowe kompetencje i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości uzyska grupa ok. 450 studentów i absolwentów lwowskich uczelni. 40 firm skorzysta ze wsparcia doradczego.

Zostanie podpisanych 12 porozumień pomiędzy partnerami instytucjonalnymi na rzecz wsparcia przedsiębiorczości we Lwowie.

Stworzone zostanie Lwowskie Forum Rozwijania Przedsiębiorczości w postaci nieformalnego porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Lwowa oraz administracją obwodu lwowskiego, a lokalnymi firmami i organizacjami biznesowymi oraz uczelniami wyższymi i instytucjami eksperckim. Forum będzie szukać możliwości poprawy warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz wdrażać konkretne rozwiązania, programy, czy dobre praktyki wspierające postawy i działania przedsiębiorcze, w szczególności w zakresie mikro-przedsiębiorczości i rozwoju małych firm.

Stworzona zostanie możliwość prototypowania poprzez utworzenie laboratorium projektowego (Lviv DesignLab) w ramach Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości i zakup wyposażenia.