Polska pomoc

Obóz letni "Milashki" dla dzieci z białoruskich placówek opiekuńczo-wychowawczych

Polska wspiera organizacje społeczne działające na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych pieczy rodzicielskiej na Białorusi. Standardy opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na Białorusi odbiegają od pożądanego modelu. Poprawa sytuacji wymaga m.in. zwiększenia kompetencji organizacji społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży, rozwoju technik zbierania danych nt. przemocy wobec dzieci, szkolenia kadr, włączenia dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w życie społeczności lokalnych. Poniżej prezentujemy film zrealizowany w trakcie obozu letniego „Milashki”.

w górę

Tagi