Polska pomoc

Nowy portal internetowy ONZ

ONZ uruchomiło nowy portal internetowy zawierający informacje nt. krajów najmniej rozwiniętych (LDCs). Portal, którego angielska nazwa brzmi: Support Measures Portal for Least Developed Countries, jest dostępny pod adresem internetowym: www.un.org/ldcportal. Został on opracowany i wdrożony przez Departament Sekretariatu ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych (UN-DESA). Jego celem jest zapewnienie dostępu do informacji oraz poprawa poziomu wiedzy i zrozumienia odnośnie do specyficznych środków wsparcia/środków pomocowych na rzecz LDCs, które nierzadko różnią się od środków przekazywanych na rzecz pozostałych państw rozwijających się.

Nowy portal ONZ

w górę

Tagi