Polska pomoc

 

Nowoczesne oszczędne oświetlenie krokiem do poprawy wizerunku wsi Bałaniwka na Ukrainie


Bałaniwka to wieś położona w rejonie Berszad w obwodzie Winnickim na Ukrainie. Najpilniejszą potrzebą we wsi Bałaniwka jest wyremontowanie oświetlenia ulicznego i tym samym obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Wysokie koszty użytkowania oraz brak środków na odnowienie oświetlenia i bieżące opłaty za energię sprawiły, że we wsi funkcjonuje tylko 35% lamp publicznych, wszystkie o technologii sprzed co najmniej 50 lat – zniszczone, potłuczone, o niskiej mocy, skorodowane słupy parkowe. Taki stan rzeczy stwarza bardzo duże zagrożenie dla poruszających się po drodze wieczorami mieszkańców Bałaniwki, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Ma też niekorzystny wpływ na wizerunek wsi.

Nowoczesne oszczędne oświetlenie krokiem do poprawy wizerunku wsi Bałaniwka na Ukrainie


Projekt realizowany był w terminie 1 kwietnia – 30 listopada 2014 r. we wsi Bałaniwka na Ukrainie oraz w Gminie Morawica, będącej wykonawcą projektu. Partnerami lokalnymi były międzynarodowe stowarzyszenie „Ukraina – Polska – Niemcy” oraz wieś Bałaniwka.

Projekt służył odnowieniu oświetlenia publicznego i parkowego w centrum wsi Bałaniwka przy zastosowaniu energooszczędnych technologii. Miał też na celu podniesienie estetyki wsi poprzez zakup nowoczesnych i oszczędnych iluminacji świetlnych oraz lampek choinkowych. Pomyślano także o budowaniu świadomości mieszkańców w zakresie energooszczędności.

Inicjatywa opierała się na doświadczeniach Gminy Morawica dotyczących wdrażania nowoczesnych, energooszczędnych technologii w usługach komunalnych. Projekt zakładał przeprowadzenie kampanii edukacyjnej propagującej oszczędzanie energii wśród mieszkańców Bałaniwki, w tym cyklu szkoleń i wizyt studyjnych, mających na celu budowanie świadomości w zakresie energooszczędności wśród władz i mieszkańców wsi Bałaniwka oraz powiatu Berszadskiego.

Beneficjentami projektu byli: mieszkańcy wsi Bałaniwka, osoby odpowiedzialne za oświetlenie publiczne we wsi Bałaniwka, w powiecie Berszadzkim i obwodzie Winnickim na Ukrainie.

Projekt służył realizacji Priorytetu 2 – Rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej, ustanowionych w ramach „Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012 – 2015”. Równocześnie przyczynił się do osiągnięcia 8 Milenijnego Celu Rozwoju – stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju poprzez umożliwienie korzystania z dobrodziejstw nowoczesnej technologii.

Nowoczesne oszczędne oświetlenie krokiem do poprawy wizerunku wsi Bałaniwka na Ukrainie


Podczas projektu zmodernizowano oświetlenie uliczne i parkowe we wsi Bałaniwka, co podniosło bezpieczeństwo mieszkańców oraz wpłynęło na obniżenie wydatków na energię. Dodatkowo wzrosła świadomość mieszkańców wsi, w tym przedstawicieli władz lokalnych dotyczące efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska.

Wymieniono oświetlenie uliczne w centrum wsi Bałaniwka, zamontowano oświetlenie parkowe przy Pomniku Bohaterów II Wojny Światowej, przy Muzeum Historii Wsi Bałaniwka oraz Urzędzie Rady Wsi, zakupiono energooszczędne lampki choinkowe na choinki usytuowane przed budynkiem Urzędu Rady Wsi Bałaniwka oraz zakupiono iluminacje bożonarodzeniowe.