Polska pomoc

Nowe wytyczne ds. ocen skutków regulacji z uwzględnieniem wpływu na rozwój społeczno – gospodarczy krajów priorytetowych dla polskiej pomocy rozwojowej

W dniu 5 maja 2015 r. Rada Ministrów przyjęła "Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego". Celem dokumentu jest zapewnienie, aby przedstawiane skutki regulacji prawnych były właściwie oszacowane (zarówno na etapie przygotowywania rozwiązań prawnych, jak i oceny ich funkcjonowania).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło do dokumentu zapis, aby przy ocenie wpływu regulacji na sytuację międzynarodową określany był wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy krajów priorytetowych z punktu widzenia polskiej współpracy rozwojowej.   

Zobacz aktualną wersję Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego.

w górę

Tagi