Polska pomoc

Nowe programy stypendialne dla krajów rozwijających się

Zakończył się nabór do nowych programów stypendialnych kierowanych do obywateli z krajów rozwijających się współfinasowanych przez MSZ ze środków programu polskiej pomocy. W ramach utworzonego w 2015 roku Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza oraz rozszerzonego Programu stypendialnego im. Stefana Banacha od października będziemy kształcić w Polsce ponad 130 nowych stypendystów z 20 krajów rozwijających się. Przyszli magistrowie i doktoranci będą uczyć się na wybranych uczelniach wyższych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie w roku akademickim 2015/2016 z ww. programów będzie korzystało 248 stypendystów, a docelowo od roku akademickiego 2018/2019 w programach będzie uczestniczyło blisko 400 stypendystów rocznie z krajów rozwijających.

Utworzenie nowych programów stypendialnych przyczynia się do zwiększenia liczby kształcących się w Polsce obcokrajowców. Studiujący w Polsce cudzoziemcy zdobywają wiedzę i doświadczenie, które mogą wykorzystać na rzecz poprawy warunków życia w swoich krajach. Polityka stypendialna przyczynia się również do promocji Polski jako kraju nowoczesnego, przyjaznego oraz otwartego na inne społeczności i kultury. Zaletą polskiej oferty edukacyjnej jest bardzo dobry poziom kształcenia przy stosunkowo niskich kosztach studiowania i utrzymania. Obcokrajowcy często dołączają do kadry naukowej, a także zacieśniają współpracę międzynarodową, co podnosi prestiż polskiej nauki.

Informacje o dostępnej ofercie stypendialnej znajdują się na specjalnym portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.go-poland.pl/pl

w górę

Tagi