Polska pomoc

Nowa platforma dialogowa OECD

19 września 2016 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju planuje uruchomienie platformy dialogowej poświęconej realizacji Spójności polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju (PCSD). Platforma zostanie uruchomiona w ramach utworzonego pod auspicjami OECD i ONZ Wielostronnego Partnerstwa na rzecz PCSD i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Ideą partnerstwa na rzecz PCSD jest umożliwienie szerokiemu gronu interesariuszy wymiany doświadczeń, ekspertyz oraz dobrych praktyk w zakresie wzmocnienia Spójności polityk na rzecz rozwoju jako środka wdrażania SDGsów (ang. mean of implementation). Platforma dialogowa jest otwarta dla wszystkich interesariuszy. W celu przystąpienia do Partnerstwa na rzecz PCSD konieczna jest rejestracja.

Działania prowadzone w ramach Partnerstwa na rzecz PCSD mają na celu przygotowanie m.in. kolejnego Politycznego Forum Wysokiego Szczebla (HLPF) w 2017 r. – inicjatywy, której celem jest zapewnienie sprawnej realizacji SDGsów.

w górę

Tagi