Polska pomoc

 

Na drodze do współpracy z Europą: wzmacnianie zdolności mołdawskich organów przestrzegania prawa do efektywnej współpracy z partnerami w Unii Europejskiej

Od 2008 roku polska policja zrealizowała 10 projektów szkoleniowych finansowanych ze środków MSZ, w ramach których dzieliła się ze stroną mołdawską swoimi doświadczeniami, udzielała wsparcia, przekazywała dobre praktyki i realnie wspierała policję mołdawską w procesie szkolenia nowej kadry. Strona mołdawska wysoko ocenia te projekty szkoleniowe i jest zainteresowana ich kontynuacją.

Realizowany projekt jest wynikiem dyskusji i ustaleń dokonywanych w ramach I i II sesji Polsko - Mołdawskiego Forum Integracji Europejskiej (w lutym i październiku 2010 r.) oraz w trakcie wizyt (październik 2010r.) Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii w Warszawie i przedstawicieli MSW RM w Komendzie Głównej Policji.

Strona mołdawska zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie szkoleń z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi, ponieważ nie posiada odpowiednio przygotowanych kadr w tej dziedzinie. Z tego powodu instrumenty takie jak np. ENPI (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) i inne fundusze międzynarodowe nie są należycie wykorzystywane przez mołdawskie MSW dla przeprowadzania reform.

Na drodze do współpracy z Europą: wzmacnianie zdolności mołdawskich organów przestrzegania prawa do efektywnej współpracy z partnerami w Unii Europejskiej

Projekt jest skierowany bezpośrednio do pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii. Uczestnikami szkolenia są przedstawiciele tych komórek ministerstwa, które w zakresie swych kompetencji posiadają tematykę współpracy międzynarodowej i jej finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. W ramach projektu przeprowadzone zostały 3 szkolenia, jedno w Kiszyniowie i dwa w Warszawie.

Na drodze do współpracy z Europą: wzmacnianie zdolności mołdawskich organów przestrzegania prawa do efektywnej współpracy z partnerami w Unii Europejskiej

W ramach projektu 38 pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii zdobyło usystematyzowaną wiedzę w zakresie efektywnego wykorzystania pomocy UE i krajów członkowskich w reformowaniu organów przestrzegania prawa. Ponadto opracowano i wydano materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika projektu w postaci danych na płytach CD/DVD (80 szt.).