Polska pomoc

Moving Beyond Electoral Democracies

Moving Beyond Electoral Democracies: Enhancing the Capacities of Political Actors Before, During and After the Electoral Process[1]

Temat przewodni dyskusji to jak zapewnić wiarygodność oferty UE na rzecz wsparcia procesów demokratyzacyjnych. Paneliści byli zgodni co do tego, że tradycyjne podejście koncentrujące się na wspieraniu organizacji oraz monitorowaniu przebiegu wyborów parlamentarnych jest niewystarczające. Ofertą wsparcia powinny zostać objęte także partie polityczne. Taką ofertą dysponują fundacje polityczne, które od lat zaangażowane są w prowadzenie kampanii informacyjnych oraz edukacyjnych adresowanych do działaczy politycznych. Doświadczeniami ze współpracy z fundacjami politycznymi podzielił się G. Kiakwame, którego partia odbyła liczne szkolenia przygotowujące do publicznych wystąpień, wymiany poglądów politycznych, wspierania swoich kandydatów na funkcje publiczne.

 

[1] Organizator: European Network of Political Foundations (ENoP). Paneliści: Gilbert Kiakwame (członek Zgromadzenia Narodowego DRK), Manana Kochladze (laureatka Goldman Environmental Prize, fundatorka Green Alternative, Gruzja), Aleksei Krivolap (European Humanities University, Litwa), prof. Mohammed Ouzzine (Sekretarz Stanu w MSZ Maroka), Jean-Louis Ville (DG DEVCO), Malgorzata Wasilewska (ESDZ) i Khalil Zeaiter (libańskie Centrum Związków Zawodowych). Moderator: Jelmen Haaze.

w górę

Tagi