Polska pomoc

Mongolia

Głównym zadaniem wolontariuszek będzie aktywny udział w wychowaniu dzieci, pomoc w rozwoju i bieżącym funkcjonowaniu placówki w Amgalan / Ulan Bator.

Praca Joanny podczas trzymiesiecznego pobytu  będzie podzielona na następujące etapy:

  • Zapoznanie z obecną sytuacją na placówce i w lokalnej społeczności. Głównym celem tego etapu jest zaaklimatyzowanie się wolontariuszki w nowym środowisku, a także wspólne zaplanowanie pracy i zajęć w okresie wakacyjnym.
  • Organizacja i prowadzenie zajęć wakacyjnych dla wychowanków. Wolontariuszka będzie prowadziła naukę języka angielskiego, gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne oraz warsztaty teatralno – taneczne. Całość zajęć będzie podzielona na bloki tematyczne, promujące określone wartości, takie jak pokój, przyjaźń, zachowanie higieny.
  • Pomoc w bieżącym funkcjonowaniu placówki. W szczególności, wolontariuszka będzie brała udział w przygotowaniu posiłków oraz pracach porządkowych.
  • Zbieranie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia edukacji rozwojowej w Polsce.
  • Ostatnim etapem będzie podsumowanie zrealizowanych zadań i zapewnienie ich kontynuacji poprzez wprowadzenie nowej wolontariuszki na placówkę.

Praca Iwony będzie podzielona na następujące etapy:

  • Zapoznanie z obecną sytuacją na placówce i w lokalnej społeczności. Na tym etapie wolontariuszka zostanie wprowadzona w realia życia na placówce przez swoją poprzedniczkę, pozna szczegółowo codzienną działalność Salezjanów, problemy, z którymi się borykają, sytuację lokalnej społeczności. Głównym celem tego etapu jest zaaklimatyzowanie się wolontariuszki w nowym środowisku, a także wspólne oszacowanie potrzeb i zaplanowanie konkretnych działań we współpracy z partnerem lokalnym.
  • Pomoc w wychowaniu dzieci zgodnie z prewencyjnym systemem wychowawczym. Wolontariuszka będzie prowadzić gry i zabawy, warsztaty muzyczne, zajęcia sportowe, tak by jak najlepiej zorganizować wychowankom czas poza zajęciami szkolnymi. W bezpośrednim kontakcie z dziećmi pomoże kształtować ich charakter oraz wartości, będzie starała się pobudzić w nich chęć do rozwoju zainteresowań i talentów, nauczy wytrwałości w dążeniu do celu i wartości ciężkiej pracy. W zajęciach będzie uczestniczyło ok. 30 dzieci w wieku 9-20 lat, oraz 5 młodszych dzieci mieszkających na placówce.
  • Pomoc w rozwoju i bieżącym funkcjonowaniu placówki. W szczególności, wolontariuszka będzie odpowiedzialna za naukę higieny, prowadzenie i rozbudowę przedszkola, pomoc przy przygotowaniu posiłków, redakcję biuletynu salezjańskiego, prowadzenie programu Adopcji na odległość.
  • Zwiększenie kwalifikacji miejscowej kadry. Wolontariuszka podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, m.in. z zakresu pracy pedagogicznej, pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Ostatnim etapem będzie podsumowanie zrealizowanych zadań i zagwarantowanie kontynuacji rozpoczętych działań po wyjeździe wolontariuszki.
w górę

Tagi