Polska pomoc

 

Mołdawskie Szlaki Kulinarne: mikroinfrastruktura, promocja, rejestracja

Umowa stowarzyszeniowa i DCFTA otworzyła przed mołdawskimi producentami rynek UE. Eksport z Mołdawii do UE wzrósł o 20%, na co wpływ miało ograniczenia handlu mołdawskiego do Rosji. Problemem pozostaje jednak kwestia pozyskania certyfikatów poświadczających jakość i bezpieczeństwo żywności według schematów unijnych (tzw. oznaczeń geograficznych lub GIs EU).

Do 2015 roku mołdawskie Ministerstwo Rolnictwa nie rozpatrywało wniosków dotyczących specyfikacji regionalnych produktów (poza winem – wobec którego obowiązywały inne przepisy), co uniemożliwiało staranie się o ochronę na poziomie krajowym oraz zamykało drogę do uzyskania rejestracji GIs UE. Ponadto mołdawscy producenci - przetwórcy warzyw i owoców, a także rolnicy nie posiadają stosownej wiedzy i umiejętności, aby skutecznie przeprowadzić proces rejestracji swoich wyrobów. Produkując wyroby na małą skalę, praktycznie bez żadnych narzędzi promocyjnych mają niewielkie szanse przebicia się na rynek.

Mołdawskie Szlaki Kulinarne: mikroinfrastruktura, promocja, rejestracja

Projekt skierowany był przede wszystkim do lokalnych wytwórców i producentów regionalnych regionu Calarasi, w tym także do miejscowych rolników oraz organizacji pozarządowych działających w regionie lub na jego rzecz.

Projekt zakładał udzielenie pomocy producentom lokalnym w rejestracji produktów, podwyższenie ich dochodów i rozszerzenie kanałów dystrybucji, zapewnienie stałej promocji dzięki oznakowaniu rozpoznawalnym logotypem oraz uzyskanie ochrony swojego produktu w kraju i państwach unijnych. Mniejsi wytwórcy korzystając z ogólnodostępnej kuchni wyposażonej w ramach projektu uzyskali dostęp do wysokiej jakości sprzętu do przetwórstwa oraz materiały do pakowania, co umożliwiło im zwiększenie skali produkcji.

Mołdawskie Szlaki Kulinarne: mikroinfrastruktura, promocja, rejestracja

Ogólnodostępna kuchnia, wybudowana i wyposażona z myślą o lokalnych producentach, została uroczyście otwarta w siedzibie organizacji Casa Părintească w Palance (region Calarasi). Wydarzeniu towarzyszył jarmark świąteczny skupiający lokalnych producentów i wytwórców. Można było spróbować i kupić przetwory z owoców i warzyw (jak np. adżika, konfitura z róży), w tym również produkty pod wspólną marką Palanca Delights, wykonane przez producentki z Palanki, zaangażowane w działanie degustacyjnej trasy rowerowej.

W ramach projektu przeprowadzono:

- konferencję inaugurującą projekt, a także cykl prezentacji i warsztatów dla 20 rolników i lokalnych

   mikroproducentów (Kiszyniów, Palanka);

- kontynuowano rozbudowę tras kulinarno-rowerowych w regionie Calarasi (Palanka);

- wizytę studyjną w Polsce dla 7 uczestników reprezentujących NGO, mikroproducentów i   producentów rejestrujących produkty w schemacie GIs (Dolina Dolnej Wisły i Warszawa);

- akcję promocyjną pt. Inauguracja rozszerzonych ścieżek kulinarnych (Palanka);

- konferencję podsumowująca dla 50 uczestników, którzy zapoznali się z doświadczeniami rejestracji produktów w Mołdawii i UE wraz z jarmarkiem świątecznym (Palanka).

Ponadto ok. 100 osób skorzystało z materiałów on-line opracowanych na potrzeby projektu oraz ok. 200 turystów skorzystało w ciągu sezonu z oferty regionu Calarasi (turystyka rowerowa i kulinarna).