Polska pomoc

Mołdawska grupa poszukiwawczo-ratownicza uczy się standardów ONZ

Pomogła w tym grupa poszukiwawczo-ratownicza z Ukrainy (heavy USAR – HUSAR Ukraine). Wspólne mołdawsko-ukraińskie ćwiczenia recertyfikujące INSARAG zostały zorganizowane przez Fundację iHELP Institute na początku września 2019 r.  w Kozyniu k. Kijowa na Ukrainie.

W ćwiczeniach wzięli też udział przedstawiciele Głównego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii (GIES ). Fundacja w ten sposób zrealizowała projekt pt. „Rozwój potencjału grupy poszukiwawczo ratowniczej Mołdawii zgodnie ze standardami ONZ”, który został sfinansowany ze środków Polskiej pomocy. Program ćwiczeń został przygotowany przez stronę ukraińską.

Zgodnie z agendą przedstawiono zasady pracy międzynarodowego zespołu, oceny i zakres punktów ocenianych z tzw. listy kontrolnej oraz komunikacji na platformie Virtual OSOCC (VO) w części „simulator” wśród uczestników (EXCON, grupa USAR, oceniający). 

Projekt symulacji zdarzenia przedstawiał się bardzo realnie, a dla laików – przerażająco. Pierwsza informacja o fikcyjnym trzęsieniu ziemi pojawiła się na platformie w nocy 4/5 września 2019 r. Od tego momentu rozpoczął się 36 godzinny ciąg ćwiczeń rozpoczynający się alarmowaniem grupy oraz mobilizacją do wyjazdu poza granice kraju. We wczesnych godzinach porannych rozpoczęła się właściwa faza ćwiczeń praktycznych obejmująca poszczególne etapy cyklu misji międzynarodowej. Przedstawiciel Fundacji oraz ekspert rumuński omawiali na bieżąco stronie mołdawskiej poszczególne punkty procesu, zaobserwowane błędy. Dyskutowano o rozwiązaniach, które można przenieść na grunt mołdawski.

Dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach strona mołdawska mogła prześledzić pracę kluczowego, z formalnego punktu widzenia, zespołu ekspertów, których zadaniem jest ocena punktów kontrolnych tzw. IEC/R Checklist. Mołdawianie mogli też dokonać samooceny pod kątem certyfikacji własnej grupy. Dodatkowo jeden dzień przeznaczono na prezentację prawno – organizacyjnych aspektów działań grupy, procesu decyzyjnego, struktur koordynacyjnych, a także finansowania, szkolenia i selekcji personelu. Tego typu zagadnienia będą przydatne stronie mołdawskiej w kontekście rozwoju własnego potencjału ratowniczego według jednolitych międzynarodowych kryteriów, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki kraju.

w górę

Tagi