Polska pomoc

 

Modernizacja infrastruktury wodociągowej we wsi Kara-Dyikan

Projekt był odpowiedzią na brak stałego dostępu do wody pitnej na terenach wiejskich w Kirgistanie. Dostępne statystki dotyczące tego zagadnienia są niepokojące. Według rządowych danych:

  • jedynie 33% wsi ma całodobowy dostęp do wody pitnej;
  • 13% wsi ma wodę przez 4-12 godzin dziennie;
  • około 30% wsi ma wodę przez mniej niż 4 godziny dziennie;
  • 22% wsi (390 miejscowości) w ogóle nie ma ujęć czystej wody.

Jedną ze wsi, które borykały się z problemem dostępu do wody, jest Kara Dyikan, położona w obwodzie oszyńskim, na południu kraju. Wieś liczy 6 711 mieszkańców, którzy przez 18 lat nie mieli wodociągu. W ciągu 3 lat realizacji projektu udało się zapewnić stały dostęp do wody pitnej dla całej wsi. We współpracy z Central Asian Alliance for Water zrealizowano projekt polegający na oczyszczeniu terenu źródła, z którego pobierana jest woda dla wsi. Dzięki temu zabiegowi zwiększyła się wydajność ujęcia. Zmodernizowano także budynek chlorowni, a zainstalowanie w niej nowych urządzeń pozwoliło na zapewnienie wody odpowiedniej jakości.

Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 115 000 zł, przy czym dofinansowanie ze środków Polskiej Pomocy przekroczyło 81 500 zł (dla kalkulacji przyjęto kurs 1 euro = 4,1749 zł).