Polska pomoc

 

Modernizacja Domu Dziecka Misjonarek Miłości

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości prowadzi w Erywaniu dom dziecka dla 21 sierot w wieku poniżej 10 lat z wrodzonymi wadami rozwojowymi takimi jak: porażenie mózgowe, wodogłowie, zespół Downa, rozszczep kręgosłupa, przepuklina mózgowa. Większość dzieci porusza się na wózkach. Dzieci, przez swą niepełnosprawność, nie mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw natury i ruchu na świeżym powietrzu. Sierociniec położony jest w dzielnicy Nork Marash zabudowanej wąskimi, stromymi uliczki, praktycznie bez chodników i zieleni, przy których stoją domy zamknięte wysokimi murami. W chwili obecnej dzieci mogą jedynie poruszać się na wózkach po ślepej uliczce przed domem. Sytuacja ta pogłębia ich izolację i wykluczenie. Dlatego tak ważne jest stworzenie im bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla zabawy i wypoczynku.

Ponadto dom dziecka nie posiada wyjścia ewakuacyjnego, co nie odpowiada standardom bezpieczeństwa. Poza ogólnymi zagrożeniami Erywań położony jest w regionie aktywności sejsmicznej w związku z czym obecność takiego wyjścia jest tu szczególnie niezbędna. Wyjście to będzie prowadziło z piętra budynku poprzez ogród na zewnątrz.

Modernizacja Domu Dziecka Misjonarek Miłości

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 20 czerwca do 30 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Erywaniu z partnerem lokalnym, Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Miłości. Jego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i opieki nad niepełnosprawnymi wychowankami domu dziecka. W ramach projektu zaplanowano założenie ogrodu, m.in. przygotowanie terenu, aranżacja zieleni, zainstalowanie huśtawki typu „bocianie gniazdo”, przeznaczonej dla dzieci niepełnosprawnych. Jest to jedyne urządzenie, z którego mogą korzystać dzieci o tym stopniu upośledzenia. Huśtawka ta pozwala na jednoczesne korzystanie z niej kilkorgu dzieciom pod nadzorem dorosłych. W celu wybudowania wyjścia ewakuacyjnego zakupione i zainstalowane będą specjalne drzwi, schody ewakuacyjne i furtka. Beneficjentami projektu będzie 21 niepełnosprawnych podopiecznych domu dziecka oraz ich 5 opiekunek.

Modernizacja Domu Dziecka Misjonarek Miłości

Projekt został zrealizowany w okresie od 28 lipca do 28 grudnia 2016 r. Jego celem było podniesienie warunków bezpieczeństwa i opieki nad niepełnosprawnymi wychowankami domu dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. W jego ramach zakupiono drzwi ewakuacyjne i furtkę, przygotowano dojście do ogrodu, urządzono ogród oraz zakupiono i zainstalowano bojler do systemu grzewczego. Ze względu na procedury biurokratyczne nie udało się dokończyć budowy wyjścia ewakuacyjnego. Z pozostałych środków zakupiono bojler, który w okresie zimowym okazał się być kolejną istotną potrzebą domu dziecka, przy jednoczesnym utrzymaniu najważniejszego celu projektu.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 64 000 PLN (15 360 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.