Polska pomoc

Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości we Lwowie

5 grudnia 2015 r., we Lwowie, w obecności konsula RP Włodzimierza Sulgostowskiego miało miejsce uroczyste otwarcie i oddanie do użytku Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Kapitalny remont i wyposażenie pomieszczeń do wspólnej pracy (tzw. przestrzeń coworkingowa) było jednym z kluczowych elementów projektu pn. Utworzenie Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości we Lwowie, zrealizowanego w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 przez Instytut Rozwoju Miast z Krakowa we współpracy z Instytutem Miasta ze Lwowa i organizacją pozarządową zajmującą się rozwojem mikro-przedsiębiorczości we Lwowie - Startup Depot.

Budynek przy ul. Vesniana 4 przekazany został na rzecz Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości przez Miasto Lwów. Celem zrealizowanego projektu było utworzenie inkubatora przedsiębiorczości dla młodych absolwentów działających w sektorze usług. Projekt obejmował także nabór i wsparcie około 30 osób, które chciały założyć firmy w nowoutworzonym Inkubatorze.

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy jest jednym z priorytetowych obszarów polskiej współpracy rozwojowej na rzecz Ukrainy. Wsparcie dotyczy różnych poziomów i obejmuje m.in. edukację biznesową w szkole, organizację akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz tworzenie dobrego klimatu do rozwoju biznesu.

Projekt został wyróżniony w konkursie na najlepsze projekty współpracy transgranicznej 2015 w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie.

w górę

Tagi