Polska pomoc

 

Młodzi z inicjatywą 3 – praktyczne zastosowanie narzędzi kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym

Na Ukrainie wciąż obecne są podziały kulturowo-językowe, polityczne oraz majątkowe. Problemami są także: powiększający się deficyt handlowy, spadek produkcji przemysłowej, kurczenie się rezerw walutowych i słabnąca hrywna. Te niekorzystne uwarunkowania pogłębiają stagnację społeczeństwa, szczególnie na obszarach wiejskich i w małych miastach. Sytuacja ta ma realny wpływ na odczuwalne zubożenie mieszkańców Ukrainy, nie sprzyja procesom tworzenia nowych firm.

Dla odwrócenia niekorzystnych tendencji należy wspierać młode pokolenie, wchodzące w dorosłe życie. Tymczasem jednym z kluczowych problemów jest odpływ młodych ludzi z Ukrainy, stąd potrzeba interwencji systemowej, aby mieli oni możliwość zorganizowania swojej przyszłości i godnych warunków do życia. Dlatego głównym środowiskiem, do którego skierowano projekt, byli uczniowie ukraińskich szkół I-III stopnia oraz nauczyciele.

Projekt był kontynuacją działań podjętych w ramach polskiej pomocy w latach 2012-2013. Bazował na osiągniętych rezultatach oraz zdiagnozowanych potrzebach. Jedną z nich była potrzeba wdrożenia praktycznych narzędzi kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym, szczególnie Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości. Obecnie na terenie Ukrainy takie rozwiązania nie funkcjonują. Niniejsza propozycja dotyczyła uzupełnienia metodologii nauczania przedsiębiorczości o praktyczne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mając na celu mobilizację młodzieży do zmierzenia się z prowadzeniem działalności gospodarczej zorganizowano Szkolne Kluby Przedsiębiorczości. Zadaniem platformy e-learningowej dla nauczycieli będzie natomiast ułatwianie dzielenia się wiedzą, materiałami oraz innowacyjnymi narzędziami kształcenia, wspieranie rozwoju wiedzy i umiejętności. Instrumenty te były wskazywane przez ukraińskie środowisko oświatowe oraz władze regionalne, jako istotne dla modernizacji metod nauczania przedsiębiorczości.

Młodzi z inicjatywą 3 – praktyczne zastosowanie narzędzi kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym

Projekt zakładał uzupełnienie nauczania przedsiębiorczości w około 20 szkołach I-III stopnia z 8 obwodów Ukrainy Zachodniej o narzędzia mobilizujące młodzież do prowadzenia działalności gospodarczej - organizacja i powołanie Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości, oraz dające nauczycielom możliwość podnoszenia własnych kompetencji - stworzenie e-learningowego portalu edukacyjnego dotyczącego kształcenia z zakresu przedsiębiorczości.

Zrealizowane zostały szkolenia dla nauczycieli (na terenie Ukrainy) dotyczące aktywnych form prowadzenia zajęć (ok. 40 osób z 8 obwodów), ukierunkowane na kształcenie kompetencji w zakresie nauczania przedsiębiorczości metodami praktycznymi, wymianę doświadczeń, a także testowanie i naukę obsługi platformy e-learningowej. Nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu zakładania i prowadzenia Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości, a następnie byli odpowiedzialni za wdrażanie tych rozwiązań w szkołach. W ramach projektu zaplanowano również organizację kolejnej edycji międzyregionalnego konkursu „Junior Biznesu” dla szkół I-III stopnia oraz wizytę studyjną jego zwycięzców w Polsce.

Projekt zakończyła konferencja podsumowująca, której celem była popularyzacja praktycznego nauczania przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym oraz platformy e-learningowej. Zakładano udział środowisk oświatowych, samorządowych, rządowych i gospodarczych. Ostatnim etapem była ewaluacja i rozliczenie projektu.

Młodzi z inicjatywą 3 – praktyczne zastosowanie narzędzi kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym

W ramach projektu stworzono platformę e-learningową do nauczania przedsiębiorczości w szkołach I-III stopnia wraz z instrukcją obsługi w języku ukraińskim (http://www.uniorbiz.ehost.pl).  Opracowano ponad 208 stron materiałów szkoleniowych i 6 prezentacji multimedialnych, które przetłumaczono na język ukraiński. Podczas dwóch sesji szkoleniowych nt. organizowania i prowadzenia Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości oraz obsługi platformy e-learningowej przeszkolono 44 trenerów przedsiębiorczości z Ukrainy Zachodniej. Założyli oni w 21 macierzystych szkołach 21 Klubów Przedsiębiorczości. Dla każdego z nich opracowane zostały roczne plany działania. Łącznie Kluby angażują 21 opiekunów oraz ok. 315 uczniów.

Ponadto dwóch ukraińskich partnerów przeprowadziło konkursy Junior Biznesu:

  • Zachodnioukraińskie Regionalne Centrum Szkoleniowe ze Lwowa organizowało konkurs dla zespołów młodzieżowych z obwodów: lwowskiego, równieńskiego, chmielnickiego i wołyńskiego;
  • NGO Dilove Initiativy z Iwano-Frankowska organizowało konkurs dla zespołów młodzieżowych z obwodów: iwano-frankiwskiego, czerniowieckiego, tarnopolskiego i winnickiego.

W konkursach wzięło udział ok. 450-500 uczniów w ok. 150 zespołach. Zwieńczeniem obu konkursów były dwie gale finałowe, w których wzięło udział ok. 120 osób. Dla finalistów zorganizowano wizytę studyjną w Polsce. Łącznie uczestniczyło w niej 21 uczniów (7 zespołów młodzieżowych) oraz 7 nauczycieli-opiekunów, przygotowujących młodzież do konkursów.