Polska pomoc

Młodzi Mjanmańczycy poznają funkcjonowanie demokratycznego państwa

Ośmiu młodych działaczy społecznych z Mjanmy (Birmy), wywodzących się z Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji (NLD) - głównej siły prodemokratycznej w kraju, rozpoczęło 12 grudnia wizytę w Polsce na zaproszenie polskiego MSZ. W czasie wizyty Mjanmańczycy będą mogli dowiedzieć się, jak działają demokratyczne państwo i społeczeństwo obywatelskie.

Podczas spotkania inaugurującego wizytę Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Krzysztof Stanowski, podkreślił gotowość i chęć Polski do dzielenia się doświadczeniem z procesu budowy demokracji. Zaznaczył przy tym, że Mjanma sama musi znaleźć własny sposób na przeprowadzenie transformacji ustrojowej.  „To wasz  kraj i wasza odpowiedzialność" - podkreślił, zwracając uwagę na potrzebę krytycznego przyjrzenia się zarówno sukcesom, jak i niepowodzeniom z okresu polskich przemian oraz na kluczową rolę młodego pokolenia. Minister Stanowski, mając na uwadze środowisko edukacyjne, z jakiego wywodzi się część gości, odnotował ponadto wagę budowy sprawnego i efektywnego systemu edukacji, w którego tworzenie powinny być w szczególności zaangażowane lokalne społeczności.

Na konferencji prasowej rozpoczynającej wizytę gości w Polsce, liderka grupy mjanmańskiej, Aye Aye Nyein, podkreśliła wagę polskich doświadczeń w budowaniu demokracji, w szczególności przeprowadzenia zmian ustrojowych metodą pokojową. Poinformowała, że mimo braku pewności, że zapoczątkowane w Mjanmie zmiany będą miały trwały skutek, kraj jest gotowy podejmować działania i wziąć za nie odpowiedzialność. Podziękowała także za możliwość wizyty w Polsce oraz zaangażowanie społeczeństw wielu krajów szczególnie wrażliwych na kwestię wolności jednostki i przestrzegania praw człowieka. W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o możliwość kontynuacji rozpoczętego procesu zmian A. A. Nyein dodała: „Czas, gdy się tu znajdujemy jest bardzo ważny. Jest to okres przejściowy. W tym momencie NLD jest największą siłą opozycyjną, która jest równocześnie siłą organiczną, działającą u podstaw i mającą na celu edukację obywatelską oraz przygotowanie ludzi na zmiany." W odpowiedzi na zapytanie, czy jest nadzieja na rozpoczęcie procesu demokratyzacji, odrzekła, że ma nadzieję, że w Mjanmie, podobnie jak w Polsce w 1989 r., uda się przeprowadzić negocjacje przy okrągłym stole i być może zastosować pewne rozwiązania systemowe.

Zorganizowana przez Departament Wdrażania Programów Rozwojowych MSZ i Ambasadę RP w Bangkoku wizyta studyjna jest odpowiedzią na prośbę liderki NLD i laureatki pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi, przekazaną ministrowi Stanowskiemu w czasie spotkania w Mjanmie we wrześniu 2011 r. Podczas tygodniowego pobytu w Polsce działacze mjanmańscy będą odwiedzać polskie organizacje pozarządowe i instytucje zaangażowane w budowanie demokracji obywatelskiej. Dowiedzą się, jakie problemy przeszła Polska w najtrudniejszym okresie transformacji ustrojowej i jakim wyzwaniom musieliśmy sprostać. Będą brali udział w warsztatach nt. roli mediów i opinii społecznej w demokratycznym państwie. Zobaczą, jak w praktyce działa demokracja obywatelska. Odwiedzą także prężnie działającą podwarszawską gminę Czosnów i prowadzone przez nią szkoły.

w górę

Tagi