Polska pomoc

 

Mjanma - działania położnicze oraz edukacja medyczna w regionie delty Irawadi

Mjanma jest jednym z najbiedniejszych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Przy wydatkach publicznych na zdrowie na poziomie 1,8% PKB infrastruktura zdrowotna jest słabo rozwinięta. Problemem jest wysoka śmiertelność okołoporodowa kobiet (200 na 100 000 żywych urodzeń w 2013 r.) oraz niemowląt (39,8 na 1 000 żywych urodzeń w 2013 r.).

Mieszkańcy prowincji Irawadi tworzą ubogą społeczność rolniczo-rybacką, trudniącą się głównie uprawą ryżu. Ze względu na warunki geograficzne region ma bardzo słabo rozwiniętą infrastrukturę. Jednocześnie jest to teren bardzo gęsto zaludniony. Stąd duże wyzwanie dla regionu stanowi zapewnienie skutecznej opieki prenatalnej, okołoporodowej oraz poporodowej, w tym w szczególności zapewnienie dostępu do leków, szczepionek i wykwalifikowanej pomocy podczas porodu.

Działania szkoleniowe oraz uruchomienie tzw. mobilnych klinik pozwolą poprawić jakość udzielanej opieki medycznej oraz zwiększyć jej zasięg.

Mjanma - działania położnicze oraz edukacja medyczna w regionie delty Irawadi

Projekt realizowany będzie w okresie od marca do grudnia 2016 r. na terenie regionu delty Irawadi. Wykonawcą jest Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna w partnerstwie z organizacją Sonne International.

Działania projektowe polegają na przeprowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego i niemedycznego w lokalnych punktach medycznych regionu. W ramach projektu będą prowadzone wizyty domowe, w celu udzielenia opieki położniczej oraz monitorowania zdrowia dzieci. Dodatkowo zakupione zostaną zestawy porodowe, narzędzia chirurgiczne oraz zestawy pierwszej pomocy.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu zdrowia kobiet w okresie okołoporodowym, niemowląt i dzieci, a także podniesienie dostępności do opieki medycznej. Celem jest również zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego.

Działania projektowe kierowane są do społeczności obszaru delty Irawadi, a w szczególności do kobiet w ciąży i dzieci. Beneficjentem pośrednim będzie także lokalny personel poszczególnych punktów medycznych.

Mjanma - działania położnicze oraz edukacja medyczna w regionie delty Irawadi

Projekt był realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 r.

Działania projektowe polegały na przeprowadzeniu praktycznych szkoleń dla ponad 100 położnych i akuszerek pracujących w trudno dostępnych wioskach regionu (szkolenia przeprowadzono z użyciem fantomu porodowego). Zespół Polskiej Misji Medycznej dotarł do 9 wiejskich ośrodków medycznych znajdujących się na terenie okręgu Wakema Township. W każdym ośrodku przeprowadzono akcję zdrowotną – przebadano ogółem ponad 1 200 pacjentów, w tym ok. 900 dzieci i 300 ciężarnych. Placówkom objętym projektem przekazano sprzęt medyczny (m.in. inkubator, detektory tętna płodu, nebulizatory, koncentratory tlenu, stację resuscytacji noworodka, zestawy chirurgiczne do cesarskiego cięcia, zestawy porodowe, zestawy pierwszej pomocy).

Ponadto uczestnicy szkoleń otrzymali materiały edukacyjne, w tym plakaty i broszurki, dzięki którym położne i akuszerki będą mogły skuteczniej przekazywać wiedzę swoim pacjentkom.