Polska pomoc

 

Misja w Madang

Madang znajduje się na północnym wybrzeżu Papui Nowej Gwinei. Miejscem realizacji projektu był Modilon General Hospital, który jest jedynym szpitalem dla całej prowincji i swoją opieką obejmuję ok  500 tys. osób rocznie, w całej prowincji mieszka ok. 1,5 miliona mieszkańców, dodatkowo do szpitala przyjeżdżają również pacjenci z innych części kraju.

W szpitalu znajdują się następujące oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ortopedyczny, ginekologiczny, położniczy i pediatryczny. Na każdym z oddziałów pracuje co najmniej jeden specjalista, jednak ilość pacjentów przyjmowanych w szpitalu jest bardzo duża i zawsze występują braki personalne. Dr. Jerzy Kuźma jest jedynym chirurgiem i ortopedą na całą prowincję.

Ludność zamieszkująca prowincję jest biedna i niewykształcona, zajmuję się głównie uprawą kokosów i produkcją oleju. Problemy zdrowotne z jakimi najczęściej stykają się mieszkańcy Madang to  AIDS, gruźlica, malaria, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, biegunki, urazy. Niestety z powodu niedostatecznej opieki medycznej wiele z chorób, które mogłyby być wyleczone, w tamtejszych warunkach kończą się śmiercią.  Z powodu braku pieniędzy wiele osób nie dociera do szpitala wcale lub bardzo późno i wówczas nie zawsze udaje się pomóc. Dodatkowo lekarz ze szpitala pracuje również w ośrodku zdrowia w buszu, gdzie udziela bieżącej pomocy medycznej ludności, która nie ma możliwości dotrzeć do szpitala.

Misja w Madang

Działania realizowane w trakcie projektu były odpowiedzią na potrzeby szpitala i miały na celu pomoc tamtejszej ludności, poprawę jakości życia, dostępu do opieki zdrowotnej, zwiększenie świadomości prozdrowotnej. W ramach projektu wysłaliśmy do ośrodka w Madang dwóch wolontariuszy, studentów medycyny na okres trzech miesięcy od lipca do października. W trakcie swojego pobytu wolontariusze wykonywali następujące działania.

 1. Praca w gabinecie lekarskim.
 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej.
 3. Prowadzenie akcji szczepień  dzieci w szpitalu, w ośrodku w buszu i w terenie.
 4. Praca nad badaniem zakażeń szpitalnych w szpitalu Modilon.
 5. Działania edukacyjne, spotkania na  temat higieny i profilaktyki zdrowotnej dla personelu i pacjentów.
 6. Gromadzenie dokumentacji fotograficznej na temat prowadzonych działań. Zbieranie danych  naukowych.
 7. Przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej, zorganizowanie 4 spotkania z sympatykami Fundacji. Fundacja wydała również biuletyn Raport, w którym zawarta była relacja wolontariuszy z realizowanego projektu. Raport został rozesłany do wszystkich osób zainteresowanych działalnością Fundacji oraz rozdawany podczas spotkań naszych wolontariuszy.

Misja w Madang

W okresie od 18 lipca do 31 grudnia 2015 r. Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio we współpracy z Divine Word University w Madang zrealizowała projekt mający na celu polepszenie standardów opieki medycznej oraz zwiększenie dostępu do powszechnej służby zdrowia. Wolontariusze na misji w Madang przebywali od 21 lipca do 20 października 2015 roku. Projekt bezpośrednio objął około 700 pacjentów w wieku od 0 do 70 lat.

Projekt bezpośrednio odnosił się do Milenijnych Celów Rozwoju:

MCR 4: Ograniczenie umieralności dzieci poprzez zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralności dzieci w wieku do lat 5.

MCR 5: Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami poprzez zmniejszenie o ¾ wskaźnika umieralności matek

MCR 6: Ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób.

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez:

 1. Pracę w Modilion General Hospital. Wolontariusze pracowali na oddziałach w szpitalu oraz na Izbie Przyjęć. Na pomocy doraźnej przyjmowali ok. 10 pacjentów dziennie. Zajmowali się tam głównie zabiegami z zakresu małej chirurgii - szycie ran, drenaż ropni, nakłucia opłucnej i otrzewnej, wycinanie drobnych zmian np. guzków, chirurgiczne opracowywanie ran, naprawa ścięgien, ogólne badanie internistyczne, ginekologiczne, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Natomiast na poszczególnych oddziałach zajmowali się następującymi przypadkami: ginekologia i położnictwo - przyjmowanie porodów, asysta przy operacjach, zabiegi wazektomi, podwiązywania jajowodów, pielęgnacja i szczepienia noworodków, cięcia cesarskie. Na oddziale ortopedycznym - asysta do operacji, zakładanie zaopatrzenia ortopedycznego (gipsów), naprawa ścięgien, przeszczepy skóry, oczyszczanie ran, zakładanie wyciągów, doraźna pielęgnacja pacjentów. Wolontariusze nie przyjmowali sami pacjentów na oddział, zajmowali się pacjentami już leżącymi w szpitalu.
 2. Szczepienia dzieci. Wolontariusze szczepili dzieci na oddziale noworodkowym oraz w Izbie Przyjęć zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.
 3. Badania zakażeń szpitalnych. Do zadań naszych wolontariuszy należało pobieranie materiału do badań. Procedura zakładała najpierw przeprowadzenie wywiadu z pacjentem w celu stwierdzenia czy dany pacjent kwalifikuje się do pobrania materiału do badań, jeśli tak, to w czasie zabiegu operacyjnego pobierano materiał badawczy, który następnie zabezpieczano i przekazywano do laboratorium. Nasi wolontariusze pobrali ok. 50 próbek.
 4. Praca w ośrodku zdrowia w buszu, udzielanie bieżącej pomocy medycznej. Wolontariusze przez okres 10 dni pracowali w ośrodku zdrowia w buszu na wyspie Karkar. Świadczyli tam bieżącą pomoc medyczną około 15 pacjentom (zmiany opatrunków, podawanie leków) oraz asystowali przy przeprowadzeniu przez dr Kuźmę 5 zabiegów operacyjnych. 
 5. Działania edukacyjne skierowane do personelu medycznego i studentów Divine Word University. Wolontariusze zorganizowali seminarium pielęgniarskie dla personelu na wyspie Karkar, w którym wzięło udział ok. 40 osób. Dodatkowo prowadzili działania edukacyjne wśród personelu, z którym współpracowali. Działania edukacyjne prowadzone były także w gabinecie lekarskim.
 6. Zakup drobnego sprzętu medycznego takiego jak: ciśnieniomierze, glukometry, rozszerzacze do gipsu oraz potrzebne leki.