Polska pomoc

 

Misja Madagaskar - pomoc medyczna i zdrowie reprodukcyjne

Szacuje się, iż 99% procent mieszkańców Madagaskaru żyje na krawędzi ubóstwa, za około 2 dolary dziennie. Wyspa jest narażona na ciągłe katastrofy naturalne: cyklony, powodzie, susze oraz plagi szarańczy, które utrudniają rozwój rolnictwa. Stąd ciągłe zagrożenie głodem. Madagaskar jest określany jako szóste państwo na świecie objęte chronicznym niedożywieniem mieszkańców. Najbardziej dotyka ono dzieci, które stanowią ok. 70% populacji kraju. Zahamowanie rozwoju wykryto u 50 % dzieci poniżej 5 lat. Ze względu na brak niezbędnych składników pokarmowych w diecie i bieżącej wody nieuniknione jest rozprzestrzenianie się chorób. Śmiertelność jest wysoka.

Na Madagaskarze powszechne są pasożyty, malaria, denga, choroby skórne, objawy niedoboru wapnia (ze względu na całkowity brak produktów mlecznych), zapalenie spojówek, zapalenie układu moczowego, częste są także przypadki zapalenia wyrostka robaczkowego, osoby po wypadkach i udarach mózgu. Zdarzają się przypadki trądu.

Wszystkie usługi medyczne na Madagaskarze są całkowicie odpłatne, zarówno w ośrodkach państwowych jak i prywatnych. Pacjenci sami muszą zaopatrzyć się w leki w prywatnych aptekach.

W Mampikony znajduje się ośrodek misyjny prowadzony przez Zgromadzenie Ducha Świętego z Bydgoszczy - Mission Catholique, pod którego opieką znajduje się: przychodnia, 3 katolickie szkoły: podstawowa, gimnazjum i liceum skupiające 1 500 uczniów, a także internat dla dziewcząt i dom dziecka dla chłopców. Poza 3 szkołami w Mampikony, w buszu jest jeszcze 17 szkół katolickich skupiających w sumie ok. 6 000 dzieci. W większości tych rejonów brak jest opieki medycznej.

Beneficjentami projektu jest społeczność wszystkich grup wiekowych zamieszkujących miejscowość Mampikony na Madagaskarze. Kobiety w wieku rozrodczym będą brały udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących świadomego planowania rodziny oraz zdrowia reprodukcyjnego. Pacjenci kliniki będą informowani o chorobach typowych dla społeczności malgaskiej. Dzieci będą uczone zdrowego i higienicznego trybu życia.

Misja Madagaskar - pomoc medyczna i zdrowie reprodukcyjne

Projekt „Misja Madagaskar - pomoc medyczna i zdrowie reprodukcyjne” realizowany jest w rejonie Mampikony na Madagaskarze. Wolontariusze wykonują swoje zadania w okresie 9 września – 7 grudnia 2014 r.

Dzięki istnieniu w Mampikony misji Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy pacjenci mają dostęp do podstawowych leków, często przywożonych z Polski. Poza tym możliwe jest również transportowanie pacjentów w ciężkim stanie do najbliższego szpitala w Mahajanga (260 km od Mampikony). W przychodni pracuje tylko jeden malgaski lekarz, który przyjmuje dziennie 40 osób. Misja rozciąga się na 120 km (ok 50 wiosek). Niezbędne są więc wizyty domowe u osób starszych, obłożnie chorych. Ważna jest każda pomoc medyczna.

Warunki życia ograniczają również dostęp do edukacji. W szkole misyjnej uczy się 1 500 dzieci. Mają one możliwość nauki i spożycia jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. Oprócz stricte medycznych założeń projektu wolontariusze pomagają również w zajęciach szkolnych i organizacji czasu wolnego dla dzieci.

Priorytetem projektu jest zapewnienie dostępu do podstawowej opieki medycznej całej społeczności niezależnie od wieku. Działania są skierowane do osób zgłaszających się do kliniki oraz pacjentów odwiedzanych podczas wizyt domowych. Spotkania edukacyjne dotyczą głównie grupy kobiet w wieku rozrodczym, ponieważ jednym z celów projektu jest informowanie o możliwościach świadomego planowania rodziny. Rekrutacja do spotkań obejmie klinikę, okoliczne szkoły oraz kobiety spotykane podczas wizyt domowych. Nabór do dziecięcych spotkań edukacyjnych obejmie klinikę, szkoły, internat dla dziewcząt oraz dom dziecka dla chłopców.

Wolontariusze odpowiadają za zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w ramach pracy w przychodni przy placówce misyjnej oraz za ułatwienie dostępu do lekarza zwłaszcza na terenach, gdzie wizyta u lekarza jest szczególnie utrudniona. Ponadto prowadzą akcje edukacyjne mające na celu poprawę świadomości prozdrowotnej mieszkańców, szerzenie idei zdrowego trybu życia oraz podstawowych informacji na temat chorób zakaźnych, możliwości ich zapobiegania, wykrywania i leczenia.

W trakcie spotkań ze społecznością lokalną poruszane są kwestie świadomego planowania rodziny. Dodatkowo zajęcia mają na celu stworzenie możliwości rozwoju kobiet, przez uzyskanie przez nie większej niezależności. Istotna jest również edukacja zdrowotna i wspieranie rozwoju dzieci uczęszczających do szkół na terenie misji oraz dzieci z domu dziecka dla chłopców. Zadanie to jest realizowane przez interaktywne zajęcia, gry i zabawy na temat profilaktyki chorób i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Misja Madagaskar - pomoc medyczna i zdrowie reprodukcyjne

W ramach projektu wolontariuszom udało się uzyskać poprawę zdrowia ludności, dzięki kompleksowemu zapewnieniu pacjentom lepszego dostępu do podstawowej opieki medycznej. Zakup leków umożliwił leczenie osób ubogich, które nie było stać na leki oferowane przez miejscową klinikę. Wolontariusze kupili również dla misji Zgromadzenia Ducha Świętego narzędzia chirurgiczne oraz materiały jednorazowe, dzięki czemu podniosła się jakość i bezpieczeństwo usług medycznych.

W ramach projektu wolontariusze odbywali wizyty domowe na terenach wiejskich w obszarze 120 km od misji, dzięki czemu mogli udzielić pomocy medycznej osobom, które nie były w stanie samodzielnie dotrzeć do lekarza.

Długofalowe rezultaty projektu wynikają głównie z przeprowadzonych przez wolontariuszy szkoleń, które miały na celu poprawę świadomości zdrowotnej ludności Mampikony. Wolontariusze przeprowadzali odrębnie szkolenia w grupie kobiet oraz w grupie dzieci. Dotyczyły one zasadniczo podstawowych zagadnień z zakresu przenoszenia chorób a także powodujących je czynników, podstawowych zagadnień dot. zdrowia reprodukcyjnego oraz higieny. W klinice wolontariusze zajmowali się także kobietami w ciąży, które nie posiadały podstawowych informacji na temat swojej rozrodczości i przebiegu porodu. Wolontariusze wyjaśniali fizjologię i patologię ciąży, zarówno doradzając w zakresie planowania rodziny.