Polska pomoc

Minister Jacek Czaputowicz przewodniczył briefingowi wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ

– Od pierwszych dni członkostwa Polski w Radzie naszym priorytetem jest wzmocnienie prawa międzynarodowego. Zawsze była to sprawa szczególnie ważna dla Polski ze względu na trudną historię naszego kraju – mówił minister Czaputowicz podczas briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. międzynarodowego prawa humanitarnego.

Dyskusja toczyła się w kontekście 70. rocznicy przyjęcia konwencji genewskich, przypadającej na dzień 12 sierpnia br. – Ponieważ konwencje zostały ratyfikowane i przyjęte przez prawie każde państwo świata, zasady i normy prawne w nich zapisane są również uznawane za zwyczajowe międzynarodowe prawo humanitarne i mają uniwersalne zastosowanie – zaznaczył minister Czaputowicz w swoim przemówieniu.

Głównym celem spotkania członków Rady Bezpieczeństwa było zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na konieczność dostosowania międzynarodowego prawa humanitarnego do zmieniających się warunków, w jakich prowadzone są konflikty zbrojne. ­­­– Złożoność nowych wyzwań skutkuje problemami z klasyfikacją sytuacji konfliktowych i utrudnia określenie, które reguły prawne znajdują dla nich zastosowanie – zauważył minister Czaputowicz.

W swoim wystąpieniu minister Czaputowicz podkreślił fundamentalną rolę prawa międzynarodowego w utrzymaniu bezpieczeństwa na świecie. Zwrócił przy tym szczególną uwagę na kwestie przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego w kontekście wzrostu liczby konfliktów z udziałem aktorów niepaństwowych oraz ewolucji sposobu i techniki prowadzenia działań wojennych.  Wskazał przy tym na problem braku lub niewystarczającej odpowiedzialności za naruszanie prawa humanitarnego i wyraził przekonanie, że rolą społeczności międzynarodowej jest wyeliminowanie tej bezkarności. – Ufam, że obecni i przyszli członkowie Rady Bezpieczeństwa będą kontynuować wysiłki na rzecz znalezienia rozwiązań problemów, z którymi zmaga się dzisiaj prawo międzynarodowe – dodał.

Briefing poświęcony prawu humanitarnemu był jednym z głównych wydarzeń organizowanych przez nasz kraj podczas sierpniowego przewodnictwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W dyskusji na forum Rady udział wzięli także zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. prawnych Miguel de Serpa Soares, prezydent Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peter Maurer, reprezentująca społeczeństwo obywatelskie dr Annyssa Bellal z Genewskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka oraz minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. W wystąpieniu na forum Rady minister Maas nawiązał do swojej niedawnej wizyty w Polsce i udziału w obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, podkreślając, że przyjęcie 70 lat temu konwencji genewskich – „fundamentu międzynarodowego prawa humanitarnego” – było m.in. odpowiedzią na zbrodnie II wojny światowej, takie jak dokonana przez Niemców rzeź ludności cywilnej podczas Powstania oraz zniszczenie stolicy Polski.

Na marginesie  briefingu minister Czaputowicz odbył także rozmowę dwustronną ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Było to już drugie w tym miesiącu i czwarte w bieżącym roku bilateralne spotkanie ministrów obydwu krajów. Podczas rozmowy podsumowano m.in. wizytę ministra Maasa w Warszawie z okazji obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Minister Jacek Czaputowicz podziękował swojemu niemieckiemu odpowiednikowi za jego wrażliwość i zrozumienie dla znaczenia kwestii historycznych w stosunkach polsko-niemieckich. Rozmówcy omówili także kwestie program sierpniowej prezydencji Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, sytuację na Bliskim Wschodzie i w regionie Zatoki Perskiej oraz przygotowania do tegorocznych obchodów wybuchu II wojny światowej.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w górę

Tagi