Polska pomoc

Mikrokredyty szansą na wyjście z izolacji tadżyckich kobiet

Shahrtuz – blisko 30-tysięczne miasteczko na pograniczu afgańsko-tadżycko-uzbeckim. Ludność zamieszkująca ten region, mimo swej trudnej sytuacji materialnej i społecznej, jest życzliwie nastawiona do otoczenia i zadowolona z życia.

Duże bezrobocie i brak perspektyw sprawiają, że wielu mężczyzn, zostawiając swoje rodziny, wyjeżdża do Rosji za chlebem. Szacuje się, że ponad 2 mln Tadżyków pracuje za granicą. Tak liczna emigracja zarobkowa wpływa negatywnie na więzy rodzinne. Często zdarza się, że mężowie zostają na emigracji i zakładają własne rodziny. Kobiety wówczas zostają bez środków do życia – w Tadżykistanie tradycyjny model rodziny polega na całkowitej zależności żony od męża. Dlatego możliwość osiągania przez kobiety dochodów jest tak ważna.

Projekt – realizowany przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych - nie określał z góry, jaką działalność zarobkową mają podjąć kobiety w jego trakcie – większość jednak skupiła się na krawiectwie oraz produkcji przetworów. Niektóre założyły wspólnie małą piekarnię, która wypieka tradycyjny lokalny chleb, inne zakupiły bydło, aby po pewnym czasie odsprzedać je z dużym zyskiem. Większości z nich już udało się uzyskać dochód, który na początku przeznaczą na spłatę mikrokredytów.

Kobiety biorące udział w projekcie nauczyły się nie tylko, jak od strony formalnej prowadzić własną działalność gospodarczą, jak owoce ich pracy mogą przyczynić się do zwiększenia dochodu rodziny, ale przeszły także etap konsultacji psychologicznych. Ten ostatni element ułatwił im poradzenie sobie z obawami przed zaciągnięciem mikrokredytu.

Prawie wszystkie uczestniczki projektu wzięły mikrokredyty na rozwinięcie swojej działalności gospodarczej, wiedząc że w organizacji partnerskiej - Chashma, która wdraża projekt na terenie Tadżykistanu, będą miały wsparcie nie tylko podczas trwania projektu, ale również po jego zakończeniu. Wsparcie będzie polegało na doradztwie zawodowym i pomocy w prowadzeniu własnej działalności. Ponadto będą mogły liczyć na inne kobiety w swoich grupach. Dzięki temu same będą odpowiedzialne za swój los.

Mimo stosunkowo niewielkich nakładów finansowych projekt może zmienić życie ludzi, będących w potrzebie i uczynić je łatwiejszym.

 

Projekt nr 87/2012 pt. Rozwój spółdzielni kobiecych w rejonie Shahrtuz w południowym Tadżykistanie realizowany jest przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Budżet projektu wynosi 139 200,00 zł, z czego 120 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji MSZ.

 

 

Projekt "Rozwój spółdzielni kobiecych w rejonie Shahrtuz w południowym Tadżykistanie" realizowany jest przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt skierowany jest do kobiet. Na filmie: wypiek tradycyjnego tadżyckiego chleba. Beneficjentki otrzymały wsparcie zarówno w postaci szkolenia jak i mikrokredytu na rozwinięcie działalności. Ta mała piekarnia znacząco wpływa na poprawę domowego budżetu kobiet.

w górę

Tagi