Polska pomoc

Migration, Development and Human Rights

Migration, Development and Human Rights - Towards a Changing Paradigm in EU Development Policies[1]

Postulowano uznanie globalnego podejścia do migracji i interpretowanie pojęcia w możliwie szerokim kontekście. Jako grupę docelową „odbiorców" polityki migracyjnej wskazano nie tylko osoby przemieszczające się, ale także ich rodziny; „dzieci ulicy", migrantów zarobkowych - w tym osoby pracujące w charakterze pomocy domowych. Zarysowano aktualną strategię UE (GAMM 2011, będącą rozszerzeniem GAM 2005[2]), która opierała się na następujących priorytetach: redukcja, a w perspektywie wyeliminowanie migracji nielegalnej; zapobieganie przypadkom human trafficking; promocja mobilności; powiązanie migracji z rozwojem i zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowej migracji. Mobilność powinna stać się częścią „PCD in action". GAMM 2011 rozszerza obszar zainteresowania na wszystkie państwa pozostające poza Wspólnotą. Postuluje jednocześnie konieczność wzmocnienia pozycji migrantów (empowering migrants), włączenie diaspor w proces formułowania regulacji dot. migracji i ułatwienie im dostępu do środków finansowych, przygotowanie systemu informacji nt. bezpieczeństwa podróży, migracji, warunków w krajach docelowych. NGOs uczestniczące w panelu rekomendowały, by w polityce migracyjnej uwzględniać następujące elementy: wymiar ludzki (koncentracja uwagi na „najwrażliwszych" grupach migrantów i prawach człowieka); wprowadzenie zasad pozwalających na dyscyplinowanie państw członkowskich łamiących unijne regulacje (przypadek Włoch - Lampedusa i migranci z Afryki PŁn. podcza „arabskiej wiosny") i ograniczenie możliwości stosowania „security approach".

 

[1] Organizarzy: European Network on Migration and Development (EUNOMAD), SOLIDAR, Czerwony Krzyż i Terre des Hommes International Federation. Paneliści: Robertus Rozenburg (DG Home Affairs), Traoré Mamadou (Czerwony Krzyż, Mali), Federica Giannotta (Terres des Hommes, Italy), Ignacio Packer (Terres des Hommes International Federation), Michael Oberreuter (SOLIDAR), Charito Basa (EUNOMAD, Italy), Pascale Charhon (EUNOMAD). Moderator: Shada Islam (Friends of Europe).

[2] GAM - Global Approach to Migration, 13.12.2005; GAMM - The Global Approach to Migration and Mobility, 18.11.2011.

w górę

Tagi