Polska pomoc

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 2013

Tysiące wolontariuszy na całym świecie piątego grudnia obchodzą swoje święto - ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Są wśród nich Polacy, którzy w ramach wolontariatu "Polskiej pomocy" w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali 120 projektów w 39 krajach.

W 2013 roku dzięki "Polskiej pomocy" 35 wolontariuszy w 14 krajach świata pracuje m.in. w domach dziecka, wspiera edukację zagrożonej młodzieży w slumsach i dzieci w ubogich regionach wiejskich, walczy z wykluczeniem społecznym i niesie pomoc medyczną. 23 realizowane w tej chwili projekty zostały w tym roku dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kwotą ponad 1,2 mln złotych.

Wolontariusze polskiej pomocy - zasięg geograficzny programu w 2013 r.

W latach 2008-2013 w ramach programu "Wolontariat - polska pomoc" 175 wolontariuszy wyjechało do Azji, na Kaukaz, do Afryki, na Bliski Wschód, do Ameryki Łacińskiej i na Ukrainę. Ze środków "Polskiej pomocy" przeznaczono w tym czasie na projekty wolontariackie ponad 7 milionów złotych.

"Polska pomoc" wspiera projekty, w ramach których wolontariusze mogą wyjechać do jednego z ponad 150 krajów znajdujących się na liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej stworzonej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD.

Wolontariusze to zazwyczaj młodzi ludzie, muszą jednak mieć ukończone 18 lat, posiadać polskie obywatelstwo oraz wykształcenie i umiejętności odpowiednie dla danego projektu. Wolontariat długoterminowy, to w przypadku "Polskiej pomocy" przynajmniej 3 miesiące trwania projektu, zaś krótkoterminowy - minimum 6 tygodni.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (International Volunteer Day, IVD) ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 17 grudnia 1985 roku, w celu uhonorowania młodych ludzi wspierających swoim czasem i energią zrównoważony rozwój i pokój na całym świecie.

W tym roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, ONZ uruchomiła specjalny serwis internetowy, w którym każdy wolontariusz może zamieścić krótką relację z realizowanego przez siebie projektu. W momencie opublikowania tego tekstu, na stronie www.volunteeractioncounts.org znajdowało się niemal 19 tysięcy historii uczestników projektów wolontariackich z całego świata.

w górę

Tagi