Polska pomoc

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 2013

26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 52/149 z dn. 12 grudnia 1997. W tym dniu społeczność międzynarodowa podkreśla szczególne znaczenie obowiązku niestosowania tortur, jak również zapewnienia ofiarom takich praktyk oraz ich bliskim rehabilitacji i zadośćuczynienia za cierpienia. Zważywszy na fakt, że w wielu miejscach na świecie tortury nadal są stosowane, szczególnie głośno brzmią słowa przesłania Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-Moona wypowiedziane 26 czerwca 2010 r.

Tortury są zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Zakaz stosowania tortur jest absolutny i jednoznaczny. Żadna z takich okoliczności jak stan wojny, atak terrorystyczny, brak wewnętrznej stabilizacji politycznej lub jakakolwiek inna sytuacja wyjątkowa, nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla stosowania tortur.

Dowiedz się więcej o Międzynarodowym Dniu Pomocy Ofiarom Tortur na stronach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Praw Człowieka ONZ.

w górę

Tagi