Polska pomoc

Międzynarodowe spotkanie ekspertów ds. pomocy humanitarnej

Informujemy, iż w dniu 12 października 2010 r. w Warszawie odbyło się UN OCHA outreach meeting - spotkanie wysokiego szczebla przedstawicieli państw-donatorów i ekspertów ds. pomocy humanitarnej. Było ono organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA). Gospodarzem spotkania ze strony MSZ był Pan Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu MSZ, a ze strony UN OCHA - Pani Catherine Bragg, Asystent Sekretarza Generalnego ONZ ds. Pomocy Humanitarnej.

Tegoroczne spotkanie nosiło tytuł Humanitarian Partnership Forum for Emerging Donors - Good practice in multilateral humanitarian action.

Spotkania mające na celu upowszechnianie szeroko pojętego humanitaryzmu, wspieranie wiodącej roli koordynacyjnej OCHA w sektorze pomocy humanitarnej systemu ONZ oraz działań humanitarnych ONZ są organizowane od 2005 roku. Pierwsze odbyło się w Abu Dhabi, a ubiegłoroczne miało miejsce w Tallinie.

Jednodniowe  spotkanie w Warszawie przebiegało w czterech sesjach wypełnionych prezentacjami prelegentów OCHA, DG ECHO, administracji publicznej i innych organizacji zajmujących się problematyka pomocy humanitarnej (m.in. Global Humanitarian Assistance, People in Need, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża). Tematyka paneli koncentrowała się na:

  • wielostronnym udzielaniu pomocy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie koordynacyjne i finansowe, w szczególności na przykładzie powodzi w Pakistanie;
  • doświadczeniach związanych z udzielaniem pomocy humanitarnej Haiti;
  • zasadach humanitaryzmu i aktualnych trendach w prowadzeniu wielonarodowych akcji humanitarnych;
  • kwestii partnerstwa z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego podczas udzielania pomocy humanitarnej.

W spotkaniu wzięło udział ponad 85 polskich i zagranicznych ekspertow ds. pomocy humanitarnej (przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska naukowego i przedstawiciele administracji) - łącznie z 31 państw.

 

 

w górę

Tagi