Polska pomoc

 

Między drzewami 2 – wolontariat na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w Quetzaltenango w Gwatemali.

W okresie od 18 czerwca do 31 grudnia Stowarzyszenie "Jeden Świat" we współpracy z El Nahual zrealizowało projekt na rzecz indiańskiej społeczności gwatemalskiego miasta Quetzaltenango. Większość działań wolontariuszka prowadziła w dzielnicy Pacaja, położonej w granicach administracyjnych miasta, ale o zdecydowanie wiejskim charakterze. Adresatami projektu były osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji – dzieci i młodzież mające ograniczony dostęp do edukacji, starsze kobiety – pensjonariuszki domu spokojne starości. Podjęte przez wolontariuszkę działania miały również pośredni wpływ na ich rodziny – łącznie ok. 500 osób.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i integracja społeczna mieszkańców Quetzaltenango. Brak możliwości zdobycia wykształcenia przez rdzenną ludność pogłębia przepaść dzielącą poszczególne grupy społeczeństwa gwatemalskiego i uniemożliwia poprawę warunków życia tym, którzy już na starcie byli na przegranej pozycji. Zapewnienie powszechnej podstawowej edukacji to drugi Milenijny Cel Rozwoju – projekt wpisywał się w jego realizację, odpowiadał również celom polskiej pomocy zagranicznej w 2010 r., zgodnie z którymi edukacja jest jednym z priorytetowych sektorów wsparcia w Ameryce Łacińskiej.

Wolontariuszka prowadziła warsztaty i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży (warsztaty nt. zrównoważonego rozwoju i ekoturystyki, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne i teatralne), uczyła języka angielskiego w szkołach, w których brakuje nauczycieli tego przedmiotu, prowadziła zajęcia dla kobiet w domu spokojnej starości oraz zorganizowała cztery wydarzenia kulturalno-sportowe dla społeczności lokalnej: rozgrywki sportowe, wystawę prac dzieci, koncert kolęd i koncert Nina Valores. Odbyło się 21 warsztatów nt. zrównoważonego rozwoju, w których uczestniczyło 420 uczniów z trzech szkół, zorganizowano 24 zajęcia sportowe dla 100 dzieci, 25 zajęć plastycznych z udziałem 90 dzieci oraz 6 godz. zajęć na temat Milenijnych Celów Rozwoju, po których na ścianie szkoły powstało malowidło przedstawiające logotypy poszczególnych celów, odbyło się 25 zajęć muzycznych z udziałem 20 dzieci, 15 z nich wystąpiło podczas dwóch koncertów kolęd, polskie bajki stały się inspiracją do zorganizowania 30 zajęć teatralnych z udziałem 75 osób. W ramach nauki j. angielskiego w pięciu szkołach odbyło się łącznie 278 godzin zajęć z udziałem 308 uczniów, natomiast w domu spokojnej starości dla kobiet odbyło się 12 spotkań, zorganizowano tam koncert kolęd, przedstawienie teatralne i spotkanie z dziewczynkami uczestniczącymi w Nina Valores.