Polska pomoc

 

Metody, techniki, materiały dydaktyczne – jak uczyć przedszkolaki języka angielskiego (Kamerun)

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2010 r. Fundacja „Kultury Świata” we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Dominika zrealizowała projekt polegający na wsparciu nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym w Kamerunie. Swoim zasięgiem obejmował on 70 dzieci z różnych grup wiekowych i ich rodziców oraz 3 nauczycielki na stałe zatrudnione w przedszkolu w Bertoua.

Projekt składał się z dwóch części realizowanych w Kamerunie i w Polsce. Wolontariuszka uczestnicząca w projekcie spędziła w Bertoua czas od początku września do połowy grudnia ucząc dzieci i nauczycielki języka angielskiego oraz przygotowując materiały edukacyjne. W trakcie jej pobytu w Kamerunie odbyły się dwa spotkania z rodzicami dzieci. Równolegle w Polsce (w Kościerzynie i w Warszawie) miały miejsce działania w ramach inicjatywy edukacyjnej.

Celami projektu były:

  • poprawa znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli przedszkola w Bertoua w dzielnicy Moloko IV – na konwersacje z języka angielskiego uczęszczały wszystkie nauczycielki pracujące w przedszkolu;
  • wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego, czemu służyły warsztaty z nauczycielkami prowadzone przez wolontariuszkę;
  • poprawa znajomości języka angielskiego wśród wychowanków przedszkola - zajęcia z języka angielskiego dla 3 grup przedszkolnych (łącznie około 70 dzieci) odbywały się w okresie od września do grudnia 2010 roku.

W ramach projektu na rzecz przedszkola w Bertoua przekazane zostały sprzęt (drukarka, drukarka ze skanerem, laminarka), materiały edukacyjne (książki i gry do nauki j. angielskiego) oraz artykuły papiernicze (m.in. nożyczki, kredki, farby, bloki rysunkowe). Nauczyciele z przedszkola w Bertoua pod kierunkiem wolontariuszki wykonali również szereg materiałów dydaktycznych wykorzystywanych następnie podczas zajęć z dziećmi.

Zorganizowane zostały dwa spotkania dla rodziców (6 października 2010 r. oraz 3 grudnia 2010 r.) promujące wprowadzenie nowej metodologii nauczania, dzięki czemu zaangażowali się oni w przygotowanie wydarzeń okolicznościowych odbywających się w przedszkolu (m.in. Dzień Nauczyciela, jasełka).

W ramach inicjatywy edukacyjnej przeprowadzono następujące działania:

- odbyły się zajęcia o Polsce/Kaszubach (w przedszkolu w Bertoua), i Kamerunie/Prowincji Wschodniej (w przedszkolu w Kościerzynie), podczas których dzieci poznały różne aspekty kultury krajów ich rówieśników oraz miały okazję przymierzyć stroje narodowe i się w nich sfotografować;

- w trakcie projektu przedszkole „Przedszolaki” z Warszawy wyraziło chęć nawiązania współpracy z placówką w Bertoua. Odbyły się dwa spotkania międzykulturowe o Kamerunie;

- w ramach projektu powstała wystawa zdjęć (12 plansz A1) prezentująca życie przedszkolaków w Bertoua;

- opracowano 4 scenariusze zajęć (15 plansz edukacyjnych, 12 puzzli edukacyjnych), które były ogólnodostępne na stronie www.kulturyswiata.org, a dzięki promocji w Internecie oraz w mediach branżowych informacja o nich dotarła do szerokiego kręgu odbiorców.