Polska pomoc

Metodologia wyboru priorytetów geograficznych na lata 2016-2020

W ramach etapu III prac nad projektem nowego Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, w dniu 3 października 2014 r. Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zorganizował spotkanie konsultacyjno-informacyjne z udziałem przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze współpracy rozwojowej. Podczas spotkania przedstawiono partnerom społecznych roboczą propozycję metodologii oraz kryteriów, które zostaną zastosowane przy wyborze nowych priorytetów geograficznych w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

Wychodząc naprzeciw prośbie zgłoszonej w trakcie spotkania, DWR zamieszcza link do swojej prezentacji.

w górę

Tagi