Polska pomoc

 

Merytoryczne wsparcie nauczania w zakresie parazytologii

W projekcie realizowanym w okresie 15 czerwca – 31 grudnia 2012 r. w Tengeru (Dystrykt Arumeru) w Tanzanii, brał udział wolontariusz – ekspert w dziedzinie weterynarii, który przebywał na miejscu od 13 września do 6 października oraz od 1 grudnia do 21 grudnia 2012 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Kultury Świata, natomiast partnerem lokalnym – Instytut Hodowli w Tengeru (LITA Tengeru).

Głównym celem projektu było dokonanie zmian w sposobie kształcenia studentów szkoły rolniczej LITA w Tengeru, aby w nauczaniu parazytologii pojawiło się więcej zadań praktycznych, które podniosą poziom wiedzy studentów i ulepszą sposób leczenia zwierząt hodowlanych.

Aby poprawić jakość kształcenia studentów LITA, przeprowadzono remont sali dydaktycznej w szkole rolniczej, co umożliwiło prowadzenie zajęć. Salę wyposażono w zakupiony w Polsce sprzęt laboratoryjny, opracowano schemat organizacyjny terenowych i laboratoryjnych zajęć z zakresu parazytologii.

W rezultacie projektu przeszkolono grupę studentów LITA, przeprowadzając 7 zajęć teoretycznych, 10 zajęć praktycznych i jedne zajęcia terenowe. Łącznie w zajęciach wzięło udział ok. 200 studentów z trzech różnych kursów i 17 prywatnych farmerów z regionu Arusza. Wprowadzono istotne zmiany w programie nauczania studentów, co ulepszy wiedzę studentów kierunków o profilu hodowlanym. Przeszkolono również 5 nauczycieli LITA.

W ramach inicjatywy edukacji globalnej hodbyły się dwa spotkania informacyjne w SGGW w Warszawie połączone z wystawą, które przybliżały działania wolontariusza w trakcie projektu i promowały idee wolontariatu zagranicznego. Prezentacja multimedialna zawierająca opis projektu i materiał fotograficzny jest dostępna w wersji elektronicznej.