Polska pomoc

Meksyk

Wolontariusze będą realizować 4-miesięczny projekt w organizacji Nataté Voluntariado Internacional A.C. w Chiapas w Meksyku. Zaangażowanie wolontariuszy w projekcie będzie zależało od pory roku i bieżących potrzeb społeczności lokalnych. Ich praca będzie zintegrowana z działalnością organizacji.

Do zadań wolontariuszy będzie należało:

  • uczestnictwo, a potem koordynacja projektów międzynarodowego wolontariatu: budowania domów dla rodzin z mniejszymi szansami, ochrona środowiska oraz związane z nią działania edukacyjne; edukacja szkolna i pozaszkolna; artystyczne wydarzenia o charakterze edukacyjnym; towarzyszenie dzieciom w szkołach lokalnych, i inne
  • koordynacja grup (związana także z działaniami wymienionymi powyżej)
  • pomoc w planowaniu i praktycznej organizacji działań edukacyjnych (szkoleń i programów edukacji nieformalnej): przygotowanie materiałów do pracy, przyjęcie uczestników, przygotowanie i organizacja czasu wolnego dla uczestników
  • wsparcie działań i kampanii informacyjnych i uświadamiających
  • wsparcie działań fundraisingowych i zdobywania środków dla organizacji
  • przygotowanie informacji o działaniach organizacji, dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych, praca nad stroną internetową organizacji
  • praktyczne wsparcie działań organizacji: obsługa korespondencji mailowej, telefonicznej, obsługa młodzieży odwiedzającej organizację, zapewnienie informacji, przygotowanie materiałów do poszczególnych działań, tłumaczenia.

W trakcie pobytu w Meksyku wolontariusze będą przygotowywać swoją inicjatywę edukacyjna - festiwal latynoamerykański w Krakowie.

w górę

Tagi