Polska pomoc

Meksyk

Celem projektu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w meksykańskim stanie Michoacan. W języku Indian Purepecha, którzy zamieszkują ten region, "Tzintzuntzan" oznacza "miejsce kolibrów" - nie bez przyczyny wyrażenie to znalazło się w tytule projektu, ponieważ szczególna uwaga skierowana będzie na sytuację rdzennej ludności.
Projekt składa się z kilku części: przygotowań, działań wolontariusza w dwóch społecznościach lokalnych: Tzintzuntzan i Teremendo de los Reyes oraz ich okolicach, inicjatywy edukacyjnej i ewaluacji.
W Tzintzuntzan wolontariusz, współpracując z lokalnymi i zagranicznymi wolontariuszami, będzie pracował przy tworzeniu ogrodu roślin leczniczych i prowadził kampanię informacyjną na temat sposobów upraw i właściwości tych roślin.
W Teremendo de los Reyes wolontariusz, współpracując z nauczycielami i przedstawicielami społeczności lokalnej, przygotuje i przeprowadzi warsztaty nt. zrównoważonego rozwoju, zorganizuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, oraz zachęci młodych ludzi do włączenia się w organizację wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców.
Projekt będzie na bieżąco opisywany w prowadzonym przez wolontariusza blogu.
W ramach inicjatywy edukacyjnej powstanie płyta zawierająca informacje na temat zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem działań i rezultatów projektu, która będzie rozpowszechniana w Polsce.
Projekt jest rozszerzeniem dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia "Jeden Świat" i Vive Mexico i ma być kontynuowany i rozwijany w kolejnych latach.

<< powrót

w górę

Tagi