Polska pomoc

 

Medyczne i edukacyjne wsparcie dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce

W projekcie realizowanym w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2011 r. w Maggotty na Jamajce, brali udział wolontariusze, którzy przebywali na miejscu przez cały okres jego trwania. Wykonawcą projektu była Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, natomiast partnerem lokalnym przychodnia Holy Spirit.

Celem projektu była pomoc wolontaryjna w przychodni Holy Spirit oraz okolicznych wioskach, poprzez profilaktykę zdrowotną dzieci i dorosłych, świadczenie opieki medycznej oraz działalność edukacyjną.

Głównymi elementami projektu w ramach świadczonej profilaktyki zdrowotnej oraz opieki medycznej były badania, diagnozowanie i planowanie leczenia; podawanie leków; wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych oraz świadczenie usług opieki ambulatoryjnej. Praca ta miała charakter stały w przychodni, a także mobilny w formie wizyt domowych oraz w domu dla osób starszych, w okolicznych wioskach. Ponadto, wolontariusze prowadzili działalność edukacyjną, która skupiała się na podniesieniu świadomości zdrowotnej mieszkańców regionu, a przez to do poprawy jakości ich życia. Poza codziennymi poradami udzielanymi w czasie konsultacji lekarskich, zorganizowane zostało seminarium edukacyjne.

W czasie trwania projektu wolontariusze pracowali 5-6 dni w tygodniu po 9-10 godzin dziennie. Przez ten czas przyjęli około 5 150 pacjentów, a stały dostęp do opieki zdrowotnej był zapewniony dla około 320 pacjentów tygodniowo. Dodatkowo, wizyty domowe objęły swoim zasięgiem średnio 100 pacjentów w tygodniu oraz 50 podopiecznych domu dla osób starszych w miesiącu. Działania edukacyjne skierowane były do około 80 osób miesięcznie.