Polska pomoc

 

Medyczne i edukacyjne wsparcie dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce - kontynuacja projektu 1310/2011

W projekcie realizowanym w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2012 r. w Maggotty na Jamajce, brały udział dwie wolontariuszki, które przebywały na miejscu odpowiednio między 22 września 2012 r. a 22 grudnia 2012 r. oraz między 30 września 2012 r. a 15 stycznia 2013 r. Wykonawcą projektu była Fundacja Polskie Forum Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, natomiast partnerem lokalnym Holy Spirit Clinic.

Projekt stanowił kontynuację działań przeprowadzonych w roku poprzednim, a jego celem było medyczne i edukacyjne wsparcie dla przychodni lekarskiej w Maggotty. Wolontariuszki realizowały ten cel poprzez codzienną opiekę medyczną na miejscu, odwiedzanie mających trudności z poruszaniem się pacjentów w ich domach w pobliskich wioskach oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Ponadto, wolontariuszki pełniły także 24 godzinne dyżury w celu udzielania pomocy pacjentom w stanach zagrożenia życia.

W ramach pierwszego elementu projektu, zakres działań lekarskich w przychodni obejmował m.in. konsultacje lekarskie, prowadzenie dokumentacji medycznej, wykonywanie badań laboratoryjnych, EKG i okresowych badań dzieci, a także podawanie leków i drobne zabiegi chirurgiczne. W ramach tego działania projektowego, wolontariuszki objęły opieką 3 312 pacjentów.

Drugi z elementów projektu zakładał cotygodniowe wizyty domowe, podczas, których wolontariuszki odwiedzały każdorazowo do 20 pacjentów obłożenie chorych, sparaliżowanych, samotnych, itp.

Ostatnim z działań projektowych była działalność edukacyjna, polegająca na organizacji 2 spotkań dotyczących leczenia cukrzycy typu 2-ego oraz codziennych konsultacjach w gabinecie lekarskim, dostosowanych do indywidualnych przypadków pacjentów. Spotkania miały na celu uświadomienie wagi problemu jakim jest nieleczona cukrzyca, przedstawienie groźnych komplikacji oraz wytłumaczenie możliwości radzenia sobie z tą chorobą. Udział w tych działaniach wzięło łącznie około 120 pacjentów.

Projekt jako kontynuacja wcześniej prowadzonych działań przyczynił się do zapewnienia ciągłości w opiece medycznej w Maggotty, przez co udało się pomóc większej ilości pacjentów niż w roku ubiegłym.