Polska pomoc

 

Medycy w Chingombe

Chingombe to nazwa doliny, rzeki i wioski, w której mieści się polska misja, założona przez jezuitów w 1914 r. Wioskę zamieszkuje 3 000 osób z plemienia Lala.

W Chingombe działa jedyna w regionie przychodnia zdrowia, która przyjmuje dziennie ok. 80 chorych. Na terenie przychodni funkcjonuje skromna porodówka, a na oddalonych od misji terenach pomoc ciężarnym świadczy kilka kobiet przeszkolonych jako akuszerki. Przychodnia posiada dwie sale, dysponujące łącznie 15 łóżkami.

Personel szpitala stanowią laborant medyczny i dwie siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich. Jedna z nich zajmuje się pracą w terenie, edukacją miejscowej ludności, szczepieniem dzieci oraz pomocą doraźną, docierając do pacjentów, którzy mieliby trudność z samodzielnym dotarciem do szpitala. Głównym problemem, z jakim boryka się ośrodek to niedobór kadr medycznych, leków, sprzętu medycznego i środków opatrunkowych.

Medycy w Chingombe

Projekt zrealizowano w okresie od 18 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Dwoje wolontariuszy medycznych (ratownik medyczny i studentka V roku medycyny) przebywało w Chingombe od 28 lipca do 31 października 2016 r., gdzie pracowali w ośrodku zdrowia przez 5 dni w tygodniu, a także w weekendy. Projekt powstał z potrzeby uzupełnienia skromnej kadry medycznej ośrodka zdrowia w Chingombe oraz zniwelowania niedoborów leków, sprzętu medycznego i środków opatrunkowych.

Bezpośrednim celem projektu była poprawa standardu opieki medycznej oraz zwiększenie dostępności usług medycznych dla miejscowej ludności. Jego beneficjentami byli mieszkańcy miejscowości Chingombe oraz okolicznych miejscowości.

Wolontariusze świadczyli pracę pielęgniarską w ośrodku zdrowia i doraźną pomoc lekarską (zmieniali opatrunki, podawali leki, wykonywali podstawowe badania pacjentów). Prowadzili dokumentację medyczną i uzupełniali karty pacjentów, co pomoże w pracy kolejnym wolontariuszom, którzy przyjadą w przyszłości do Misji. Wolontariusze szczepili dzieci, przeprowadzili akcje odrobaczania dzieci w przedszkolu i w szkole. Sprawowali opiekę nad kobietami w ciąży i przeprowadzali ich badania, asystowali przy odbieraniu porodów. Dla pacjentów nie mogących dotrzeć do ośrodka organizowali wizyty domowe.

Wolontariusze zajęli się również działalnością edukacją: na temat higieny i rozwoju płciowego. Zorganizowali szkolenia dla personelu na temat wdrażania ulepszonych procedur medycznych (higieny, zaopatrywania ran, zmniejszenia ilości używanych antybiotyków, szybszego reagowania w sytuacjach kryzysowych).

Po powrocie do Polski wolontariusze, w ramach inicjatywy edukacyjnej, zorganizowali wystawę zdjęć wykonanych w czasie pobytu w Zambii.

Medycy w Chingombe

Podczas trzymiesięcznego pobytu w ośrodku zdrowia w Chingombe wolontariusze przyjęli w sumie 2 163 pacjentów (ok. 33 dziennie), zaszczepili ok. 700 dzieci, przebadali ok. 300 kobiet w ciąży i przyjęli 16 porodów współdziałając z miejscowym personelem. W ramach wizyt domowych odwiedzili ok. 30 pacjentów nie mogących dotrzeć samodzielnie do ośrodka. Zamiast zaplanowanych kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wolontariusze przeprowadzili 4 prelekcje na temat higieny osobistej i profilaktyki próchnicy oraz rozwoju płciowego, w których uczestniczyło 100 osób (dzieci i dorosłych). Wolontariusze zorganizowali również szkolenia i warsztaty dla 26 osób w zakresie profilaktyki malarii, a także szkolenia w zakresie ulepszania procedur medycznych.

Standardy opieki medycznej w ośrodku w Chingombe poprawiły się dzięki pracy wolontariuszy oraz wyposażeniu ośrodka w drobny sprzęt medyczny zakupiony na potrzeby realizacji projektu.

Wolontariusze wspólnie z organizacją wysyłającą, Fundacją Pomocy Humanitarnej “Redemptoris Missio”, przygotowywali wystawę fotograficzną obrazującą ich pracę w Chingombe, którą otworzyli 16 grudnia 2016 roku w Blubra Cafe w Poznaniu. Wystawę obejrzało ok. 200 osób. Wystawa stale jest eksponowana w różnych miejscach Wielkopolski.