Polska pomoc

 

Meble dziecięce do przedszkola k. Luksoru

Siostry franciszkanki misjonarki Maryi prowadzą przedszkole w wiosce Rezegat odleglej ok. 30 km od Luksoru. Przedszkole spełnia ważną funkcję wychowawczą dla Rezegat i okolicznych wiosek. Jest to miejsce w którym zarówno dzieci jak i rodzice poznają znaczenie równości i szacunku dla innych, bez względu na płeć czy wyznawaną religię.

Przedszkole istnieje od lat 70, na początku spełniało nieco inną funkcję - było głównie punktem dożywiania dzieci i pierwszego w tym regionie kontaktu z edukacją początkową, zainicjowaną przez siostry pochodzące z Europy. Mieściło się też w starym, prymitywnym budynku. Z czasem liczba dzieci zaczęła wzrastać, a edukacja stała się bardziej zorganizowana. 5 lat temu stary budynek został zburzony, a z ramienia kościoła wybudowano nowy, służący parafii, w którym przeznaczono 3 salki na przedszkole.

Jedyne wyposażenie przedszkola pochodzi ze starego budynku oraz zamkniętej w tym czasie innej placówki. Brakuje odpowiedniego wyposażenia dla ok. 85-90 dzieci, w tym krzeseł, stolików, półek na książki i komputera. Dzieci używają do tej pory zniszczonych, starych mebli niedopasowanych do ich wieku i potrzeb. Nowe meble pozwolą na zdrowe i wygodne spędzanie czasu na nauce i zabawie.

Meble dziecięce do przedszkola k. Luksoru

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 września do 30 grudnia 2016 roku przez Ambasadę RP w Kairze. Jego celem jest wyposażenie trzech sal w przedszkolu prowadzonym przez siostry franciszkanki misjonarki Maryi w wiosce Rezegat niedaleko Luksoru. Pozwoli to na edukacje dzieci w wieku od 3 do 5 lat w dużo lepszych warunkach przez wiele następnych lat. Przyczyni się to do ograniczenia analfabetyzmu wśród dzieci w ty regionie Egiptu. Ponadto wyposażenie przedszkola w komputer umożliwi dzieciom oswojenie się z nowoczesnymi technologiami. W ramach projektu planowane jest zakupienie mebli, ich transport oraz uroczyste przekazanie.

Beneficjentami projektu będą przede wszystkim wychowankowie przedszkola – dzieci z Rezegat i okolicznych, bardzo biednych wiosek, zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie. Pośrednio beneficjentem projektu jest także personel przedszkola i rodzice dzieci.

Meble dziecięce do przedszkola k. Luksoru

Projekt został zrealizowany w okresie od 16 października do 10 grudnia 2016 roku. W jego ramach dokonano zakupu mebli i komputerów, które następnie przetransportowano do przedszkola. Dzięki projektowi dzieci uczęszczające do przedszkola uczą się i bawią w dużo lepszych warunkach. Meble są dopasowane do ich wieku, a zakupione notebooki pozwalają na wykorzystywanie programów multimedialnych do nauczania najmłodszych.

Główną trudnością w realizacji projektu było upłynnienie kursu funta egipskiego w dniu 3 listopada, czego rezultatem był wzrost kursu walut o ponad 100%. Skokowe zmiany cen towarów i sług uniemożliwiły precyzyjną wycenę projektu i wydatkowanie wszystkich środków. Zmiany notowań funta egipskiego umożliwiły zakup 2 komputerów zamiast jednego.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 19 000 PLN (ok. 4 500 USD). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,1793 PLN.