Polska pomoc

 

"Mbingu na Dunia - Mavuno ya Mvua" (Niebo i Ziemia - Wodne Żniwa) - kompleksowy system poboru, podczyszczania i retencji wody deszczowej i głębinowej na potrzeby instytucji dydaktyczno-medycznych w Kiabakari

Projekt realizowany był na terenie instytucji dydaktyczno-medycznej, składającej się z przedszkola, szkoły podstawowej oraz ośrodka zdrowia, należącej do partnera lokalnego projektu tj. parafii katolickiej w Kiabakari. Znaczną przeszkodą w działalności instytucji był brak dostępu do wody, także tej przeznaczanej do celów higienicznych. Problem narastał szczególnie w porze suchej, zmuszając pracowników placówki do przywożenia wody z miejscowości odległej o 30 km, co negatywnie wpływało na efektywne wykorzystanie ich czasu pracy. Ponadto niedostateczna ilość wody do celów higienicznych, powodowała wzrost ryzyka zachorowania wśród uczniów i pacjentów.

Aby rozwiązać ten problem Fundacja Kiabakari zaproponowała wybudowanie w ośrodku kompleksowego systemu poboru, podczyszczania i retencji wody deszczowej i głębinowej. W ramach projektu, którego realizacja trwała od początku marca do końca grudnia 2013 r., za pomocą specjalnego układu rynien, urządzeń do podczyszczania wody, 3 zbiorników betonowych i 10 z tworzywa sztucznego stworzono możliwość gromadzenia wody deszczowej, która spływa praktycznie z całej powierzchni dachów instytucji (3 500 m2) i po oczyszczeniu gromadzona jest w zbiornikach retencyjnych. Ponadto wykopano studnię głębinową, która stanowi zabezpieczenie dostępu do wody na wypadek braku opadów.

Dzięki stworzonemu systemowi zapewniono instytucji dostęp do wody w trakcie pory suchej, bez konieczności uzupełniania jej zapasów, a generowana nadwyżka może być przekazywana lokalnej społeczności. Niedobór wody nie stanowi już zagrożenia dla pracy ośrodka zdrowia i pacjentów. Zapewnione również zostały potrzeby higieniczne 240 podopiecznych szkoły i przedszkola. Ponadto dzięki dostępowi do wody możliwe stało się przygotowywanie dla nich posiłków w trakcie trwania lekcji.