Polska pomoc

 

"Mbegu Njema" (Dobre Ziarno) - Nowoczesne przedszkole w Kiabakari szansą na prawidłowy rozwój i edukację najmłodszych w wiejskim środkowisku Regionu Mara. Adaptacja, rozbudowa i doposażenie istniejącej infrastruktury na potrzeby przedszkolne."

Celem projektu było poprawienie jakości i dostępu do edukacji na poziomie przedszkolnym, dające dzieciom z wiejskich terenów regionu Mara szansę na prawidłowy rozwój i edukację. Został on osiągnięty poprzez rozbudowę jedynej placówki tego typu w gminie Kukirango – przedszkola im. Marii Teresy Ledóchowskiej w Kiabakari. Przedszkole, z powodu braku odpowiedniej infrastruktury, funkcjonowało w zaadaptowanych pomieszczeniach domu parafialnego przy misji Kiabakari - dwóch salkach zaimprowizowanych na otwartych werandach i trzeciej w dawnej salce katechetycznej. Z pomieszczeń tych korzystało łącznie 120 wychowanków placówki, w trzech grupach wiekowych (baby class, medium class i reception class). Pomimo tych niedogodności przedszkole uznawane było za jedną z najlepszych placówek tego typu w regionie Mara.

W ramach projektu wyremontowano i zmodernizowano dwie klasy przedszkolne oraz wybudowano trzecią klasę, kuchnię, jadalnię, toalety i pomieszczenia organizacyjne, a także zamontowano system ogniw fotowoltaicznych w celu zapewnienia dostępu do energii. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w meble i sprzęty, zapewniające ich pełną funkcjonalność, a sale lekcyjne zostały ozdobione kolorowymi planszami edukacyjnymi w języku angielskim i suahili. Wyremontowano również istniejący plac zabaw i rozbudowano go o nowe elementy, dzięki czemu stworzono bezpieczne miejsce do zabawy i rozwoju fizycznego dzieci. 29 pracowników przedszkola wzięło udział w szkoleniu z zakresu BHP oraz zasad żywienia zbiorowego. Dzięki projektowi powstała nowoczesna i spełniająca standardy placówka edukacyjna dostępna dla wszystkich najmłodszych mieszkańców wiejskiej gminy Kukirango. Nowe pomieszczenia socjalne umożliwiły także przygotowywanie posiłków dla dzieci pochodzących z najuboższych rodzin.

Projekt był realizowany od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. we współpracy z partnerem lokalnym tj. misją Kiabakari.