Polska pomoc

Materiały ze spotkania dot. bieżącej realizacji projektów i ich sprawozdawczości

  Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację, która była wyświetlana w czasie spotkania dot. bieżącej realizacji projektów i ich sprawozdawczości w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2009 r. w OSiR przy ul. Polnej 7A w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania są w trakcie opracowywania i  zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Realizacja i sprawozdawczość projektów - Prezentacja

w górę

Tagi