Polska pomoc

 

"Matematyka dla życia" - edukacja uczniów i nauczycieli w BUGISI MISION w Tanzanii, III edycja

W projekcie realizowanym w okresie 18 czerwca – 31 grudnia 2012 r. w Didia (region Shinyanga) w Tanzanii brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu przez okres od 18 czerwca do 16 listopada 2012 roku. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Misji Afrykańskich Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI", a partnerem lokalnym Misja w Bugisi.

Celem projektu było nauczanie matematyki dzieci i młodzież z okolicznych terenów i zwiększenie o 50% liczby uczniów klas IV, którzy podejdą do egzaminu państwowego, a także polepszenie wyników w nauce przedmiotu wśród uczniów szkoły Don Bosco.

W ramach projektu wolontariuszka prowadziła kurs przygotowawczy dla maturzystów, który miał pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminów. W ciągu czterech miesięcy wolontariuszka uczyła matematyki uczniów klasy maturalnej (77 osób) i klasy III (98 osób). Organizowała także zajęcia popołudniowe w małych grupach dyskusyjnych, które miały pomóc słabszym uczniom i utrwalić zdobywaną wiedzę. W soboty wolontariuszka prowadziła dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów klas III, które miały na celu nadrobienie zaległości programowych w nauczaniu matematyki.

Kolejnym elementem działań projektowych były dwie sesje warsztatów dla dziewcząt z klas III, IV, V i VI, mającym na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, dyskusje na temat godności kobiet i roli w społeczeństwie afrykańskim, a także relacji z mężczyznami. W sumie w warsztatach wzięło udział 88 uczestniczek. Dzięki tym spotkaniom, dziewczęta ze szkoły Don Bosco nabrały większej pewności siebie i uwierzyły w swoje możliwości.

W rezultacie projektu wolontariuszka przygotowała do egzaminu 77 maturzystów. Przeprowadziła w sumie 30 lekcji kursu przygotowawczego, i 22 próbne egzaminy. Łącznie wolontariuszka przeprowadziła 192 lekcje w ciągu dnia, 16 lekcji wieczornych i 15 lekcji sobotnich. Przeprowadzone działania przyczyniły się w widoczny sposób do zwiększenia liczby uczniów zdających z pozytywnym wynikiem egzamin państwowy z matematyki.

W ramach inicjatywy edukacyjnej po powrocie wolontariuszka przygotowała wystawę pt. „Matematyka dla  życia”, przedstawiającą życie i działania edukacyjne podejmowane na misji w Bugisi, będącą zachętą do podejmowania działań rozwojowych i wolontariatu. Przygotowano również ulotkę zawierającą więcej informacji o projekcie.