Polska pomoc

 

Mały człowiek w wielkim świecie. Szkolny przewodnik po edukacji globalnej i rozwojowej

W projekcie trwającym w okresie od 1 maja do 13 grudnia 2012 r. w Gdańsku uczestniczyli mieszkańcy województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Celem ogólnym projektu było kształcenie obywatelskie i wychowanie w obszarze edukacji globalnej uświadamiające różne wymiary współzależności współczesnego świata oraz rolę jednostki w zachodzących zmianach, a także jej wpływu na te procesy. Aby osiągnąć te cele, działania projektowe skoncentrowano na podniesieniu wiedzy i świadomości nauczycieli za pomocą szkoleń. Dzięki aktywizacji nauczycieli wzmocniona została współpraca z samorządami i współdziałanie szkół, co w przyszłości zaowocuje wzrostem poziomu wiedzy w kwestiach edukacji globalnej w społeczeństwie.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli nauczyciele ze środowisk wiejskich i mniejszych miejscowości, a za ich pośrednictwem wiedza o zagadnieniach z zakresu edukacji globalnej przekazana zostanie uczniom szkół biorących udział w projekcie.

W ramach projektu przeszkolono 52 nauczycieli z trzech województw (głównie ze wsi i mniejszych miejscowości). Uczestnicy szkoleń przeprowadzili 52 inicjatywy lokalne. Opracowano materiały merytoryczno-metodyczne dla uczestników szkoleń i wydano 500 egzemplarzy podręcznika „Mały człowiek w wielkim świecie. Szkolny przewodnik po edukacji globalnej i rozwojowej”. Podręcznik dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie projektu (http://tewp.org.pl/zalaczniki/23).